Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, a to prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Práca je rozložená na dve veľké časti. V prvej teoretickej časti sa budeme venovať definícii obnoviteľných zdrojov a takisto aj definícii jednotlivých jeho zložiek: slnečná energia, vodná energia, veterná energia, biomasa a geotermálna energia. V druhej časti analyzujeme využitie obnoviteľných zdrojov na Slovensku prostredníctvom hľadania informácií a tvorby tabuliek. Následne budeme hodnotiť výsledky dotazníkového prieskumu. Bude rozdelený na identifikačné otázky a následne otázky zisťovacie. Tento dotazník vypĺňajú zástupcovia poľnohospodárskych podnikov z rôznych častí Slovenska, a po jeho zhodnotení určíme úroveň využívania obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve. Na záver zhrnieme opatrenia, ktoré by mohli pomôcť k vyššiemu využívaniu týchto obnoviteľných zdrojov energie.
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, slnečná energia, vodná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene