Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts
     
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Organic farms in Slovakia
Written by (author): Bc. Nikoleta Dedíková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekologické farmy na Slovensku
Summary:
Táto bakalárska práca ja zameraná na riešenie problematiky týkajúcej sa ekologického poľnohospodárstva. Má dve hlavné časti, teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce obsahuje charakteristiku ekologického poľnohospodárstva, jeho legislatívnu úpravu, ciele a princípy. Ďalej popisuje výhody a nevýhody uplatňovania ekologického systému hospodárenia a zameriava sa taktiež na vznik a vývoj ekologických fariem na Slovensku. V praktickej časti sa práca sústredí na charakteristiku a vyhodnotenie finančnej situácie vybranej ekologickej farmy, BOS-POR AGRO, s. r. o., prostredníctvom ukazovateľov finančnej analýzy. Hlavným cieľom je priblížiť čitateľovi vývoj a súčasný stav ekonomickej situácie vybranej ekofarmy hospodáriacej na našom území. V praktickej časti je tiež stanovený cieľ bakalárskej práce, ktorý sprevádza čitateľa celou prácou, aby získal len potrebné informácie.
Key words:
ekologické poľnohospodárstvo, ekologická farma, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited