Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka
     
     
          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je hodnotenie nákladov a výnosov vybraného podnikateľského subjektu a ich vplyv na výsledok hospodárenia. Teoretická časť sa zaoberá skúmaním problematiky nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. V praktickej časti tejto bakalárskej práce sme sa zamerali na charakteristiku vybraného podniku, jeho vznik, históriu a vývoj a momentálne postavenie na trhu. Na základe podkladov sme analyzovali majetok podniku a náklady a výnosy za roky 2016 až 2018. Na záver sme zhodnotili výsledky práce a navrhli odporúčania.
Klíčová slova:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, súvaha, tržby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně