Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     
     
Výučba
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je hodnotenie nákladov a výnosov vybraného podnikateľského subjektu a ich vplyv na výsledok hospodárenia. Teoretická časť sa zaoberá skúmaním problematiky nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. V praktickej časti tejto bakalárskej práce sme sa zamerali na charakteristiku vybraného podniku, jeho vznik, históriu a vývoj a momentálne postavenie na trhu. Na základe podkladov sme analyzovali majetok podniku a náklady a výnosy za roky 2016 až 2018. Na záver sme zhodnotili výsledky práce a navrhli odporúčania.
Kľúčové slová:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, súvaha, tržby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene