Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     Graduate     Lesson     
     
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Organic agriculture in Slovak republic and in the world
Written by (author):
Ing. Zdenka Cintulová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
Summary:
Ekologické poľnohospodárstvo sa za posledné roky stalo akýmsi trendom a synonymom pre zdravší spôsob života. Postupne sa rozvíjalo nielen po celom svete ale aj na Slovensku. Avšak v posledných rokoch si tento fenomén našiel aj svojich odporcov, ktorý poukazujú na jeho negatívne stránky a pokles využitia v niektorých krajinách sveta. Preto cieľom tejto práce bolo analyzovať vývoj a súčasnú situáciu ekologického poľnohospodárstva za posledné roky na Slovensku a vo svete a taktiež sa práca zameriava na stav a spotrebu bioprodukcie vo svete a na Slovensku. Bakalárska práca informuje o postavení ekologickej pôdy vo svete a na našom území ako aj o vývoji na trhu s eko produktmi a dosahu poľnohospodárstva na životné prostredie.
Key words:životné prostredie, ekologická pôda, trh, ekologické poľnohospodárstvo, bioprodukty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited