Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

          Lesson     Projects     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Opportunities for development of border regions
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti rozvoja prihraničných regiónov
Summary:
Bakalárska práca je obsahovo zameraná na zhodnotenie a porovnanie troch stratégií prihraničných regiónov v rámci V4. Za jednotlivé parciálne ciele sme si zvolili charakteristiku skúmaných prihraničných regiónov V4. Pri ďalších cieľoch sme mali za úlohu analyzovať partnerstvá v rámci cezhraničnej spolupráce a určiť ich jednotlivé rozvojové problémy a potreby. Ďalej sme si medzi prioritné ciele zaradili aj komplexné zhodnotenie prihraničných regiónov. Na záver sme popísali možnosti rozvoja týchto regiónov. V teoretickej časti práce charakterizujeme pojem región, jednotlivé typy regiónov, význam regionálneho rozvoja a jednotlivé dokumenty rozvoja.
Key words:
región, euroregión, cezhraničná spolupráca, V4

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited