Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Foreign investments and their impact of the economy in the Slovak Republic
Written by (author): Ing. Peter Ďurík
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky
Summary:
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie zahraničných investícií v Slovenskej republike na základe dostupných informácií a ich vplyvu na ekonomiku štátu. Priame zahraničné investície sú považované za účinný nástroj zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Prílev priamych zahraničných investícií do krajiny pozitívne ovplyvňuje vývoj hrubého domáceho produktu, produktivity práce, miery nezamestnanosti vytváraním priestoru pre nové pracovné miesta, prináša do krajiny nové technológie a nové výrobné postupy, know-how, prispieva ku zvyšovaniu kvalifikácie domáceho ľudského kapitálu. V práci sme analyzovali vplyv PZI na HDP, mieru nezamestnanosti a vývoj priemernej mzdy. Na základe zistení sme navrhli riešenia, ako vytvoriť na Slovensku vhodné investičné prostredie. Za najdôležitejšie považujeme zníženie korupcie, digitalizáciu a udržanie kvalifikovanej pracovnej sily.
Key words:
hrubý domáci produkt, miera nezamestnanosti, vývoj priemernej mzdy, zahraničné investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited