Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Cehula, CSc.
Identifikačné číslo: 1298
Univerzitný e-mail: cehula [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Adamechová
Analýza determinantov efektívnosti podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Alakšová
Dopad výrobných cien poľnohospodárských komodít na konkurecieschopnosť výrobcov SR v priestore EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Bernáthová
Konkurencieschopnosť ekonomiky SR v priestore globalizácie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Borbélyová
Ekonomické zhodnotenie vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bôriková
Cena ako rozhodujúci nástroj pri zvyšovaní efetívnosti podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Cabadajová
Vplyv rentability výroby na úspešnosť podnikania
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Cetenyiová
Vplyv cien vstupov na konkurencieschopnosť podnikateľského subjektu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nora Ficzová
Hospodárnosť výroby-determinánt efektívnosti a úspešnosti podnikania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Findrová
Ekonomika výroby mlieka v SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Fodora
Komparácia výkonnosti ekonomiky SR s vybranou krajinou EÚ
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Gordiaková
Efektívnosť výroby-predpoklad úspešnosti podnikania
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stela Haládiková
Ekonomika výroby bravčového mäsa v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Hirják
Ekonomické zhodnotenie rentability podnikateľského subjektu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Peter Hirják
Ekonomické zhodnotenie rentability podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Holobradá
Faktory ovplyvňujúce úspešnosť podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hurčíková
Vplyv cien na výsledok hospodárenia podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Chrkavá
Faktory ovpyvňujúce výsledok hospodárenia podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ivančík
Vývoj výkonnosti ekonomiky Slovenska po vstupe do EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Kelová
Komparácia výkonnosti ekonomiky SR s vybranou krajinou EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Klenovská
Možnosti zvyšovania efektívnosti výroby
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kočišková
Limitujúce faktory úspešnosti podnikania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kováčik
Vplyv nákladovosti na rentabilitu výroby
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Kováčová
Zvyšovanie hospodárnosti, ako determinant rentability výroby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kraushuberová
Analýza cien vstupov a ich vplyv na úspešnosť podnikania./zadané:Krauhuberová Dominika/
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Kraushuberová
Ekonomické zhodnotenie efektívnosti podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Kumi
Možnosti zvyšovania efektívnosti podnikateľského subjektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kupečeková
Potencionálna konkurencieschopnosť poľnohospodárskych prvovýrobcov v SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Letková
Determinánty zvyšovania rentability podnikateľského subjektu.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viola Magová
Vplyv výnosnosti podnikateľského subjektu na efektívnosť podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Valentína Makarevičová
Ekonomika výroby bravčového mäsa v SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Mašlonka
Ekonomické zhodnotenie podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Mašlonka
Hospodárnosť výroby-determinant efektívnosti a úspešnosti podnikateľského subjektu./zadané:Mašlonka Lukáš/
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Medňanská
Analýza hospodárnosti výroby podnikateľského subjektu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Attila Mészáros
Faktory ovplyvňujúce ekonomiku subjektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Miháliková
Limitujúce faktory rentability výroby a možnosti jej zvyšovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Miháliková
Potencionálna konkurencieschopnosť poľnohospodarských prvovýrobcov SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mitaľová
Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Mondočková
Komparácia nákladovosti výroby poľnohospodárskych komodít vo vybraných krajinách EU
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Mošať
Analýza výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Mošať
Ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Nagyová
Cenová politika ako rozhodujúci nástroj úspešnosti podnikania
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Petráš
Ekonomika výroby mlieka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Pohanková
Ekonomické zhodnotenie nákladovosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Struňáková
Ekonomické zhodnotenie výkonnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Štefancová
Faktory ovplyňujúce výnosy podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Štrba
Možnosti zvyšovania efektívnosti podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Zbrášová
Determinanty úspešnosti podnikania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná