Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Identification number: 1299
University e-mail: lubomir.gurcik [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
Chief official - Department of Economics (FEM)
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Štefan Ambroš
Ekonomika včelárskej produkcie v SR a vo svete
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Augustíneková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Bajnoková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Bajnoková
Majetková a kapitálová štruktúra podniku
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Barátová
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
April 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Beke
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Belfiová
Determinanty vývoja obchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marián Bene
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného súboru podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
August 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Beregházyová
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Both
Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Both
Možnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vertikále výroby a spracovania kravského mlieka
September 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristína Božiková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Brandýsová
Faktorová analýza vývoja vybraných bonitných a bankrotových modelov vo vybranom podniku
March 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Brandýsová
Finančná analýza vybraného podniku
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Bujalková
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bujalková
Obchodná marža a jej vplyv na zisk podniku
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dávid Červený
Ekonomika pestovania a spracovania liečivých rastlín v podmienkach SR
September 2021Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD.
Modelové aplikácie kalkulovania nákladov metódou ABC v podmienkach poľnohospodárskeho podniku
June 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Kontroling ako nástroj riadenia poľnohospodárskeho podniku
September 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Endrödy
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Gabalec
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Gál
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Martin Gál
Ekonomické determinanty ziskovosti poľnohospodárskych podnikov v horských a podhorských oblastiach.
March 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anca Gotala
Vplyv inflácie na ekonomické výsledky vybraného podniku
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vieroslava Grausová
Posúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovne
April 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matúš Herceg, PhD.
Determinanty aplikácie moderných metód hodnotenia finančnej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov SR
September 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikoleta Hesková
Posúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Hiadlovská
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Holienková
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Horňáková
Stanovenie hodnoty vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Horná, PhD.
Faktory ekonomickej efektívnosti vinohradov v podmienkach SR
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Hrubják
Ekonomická efektívnosť podniku a možnosti jeho ďalšieho vývoja
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Chlpoš
Determinanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekte
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chrapková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Ištoková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
April 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Ištvanová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Janček
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Jančovičová
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Jankula
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Kristína Jenčáková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Kalašová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
April 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Kalašová
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kasalová
Prevádzková páka a prosperita podniku
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľudovít Kerner
Platobná analýza Rettenmeier Tatra Timber
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kerner
Finančná analýza vybraného podniku Rettenmeier Tatra Timber
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Kleknerová
Náklady a náladovosť výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kluková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kluková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Kopecký
Ekonomická analýza vybraného produktu
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Korecová
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
April 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Korecová
Ekonomické zhodnotenie produkcie pšenice vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Košťál
Analýza využitia pracovnej sily vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Košťál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
March 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Kováčová
Determinanty produktivity práce a možnosti jej meriania vo vybranom podniku
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kovaľ
Finančná analýza vybraného podniku
May 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Krajčí
Ekonomika chovu včiel vo vybranom regióne SR
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bibiana Krakovíková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krb
Podnikateľský plán vo vybranom subjekte
March 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Krutáková
Prevádzková páka a prosperita podniku
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kučerková
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Kučerková
Finančný plán podniku
April 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naďa Lachká
Hospodárenie vybraných obcí v SR
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Lanáková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Leitmannová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
April 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Levický, PhD.
Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
August 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Magdina
Finančno-ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Majerhofferová
Posúdenie platobnej schopnosti vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Majer
Ekonomika pestovania pšenice vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Mandíková
Finančná analýza ex ante
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Martvoňová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Matejovičová
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Matejovičová
Ekonomické zhodnotenie investícií
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Matejovie
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Matfiaková
Ekonomika vybraného podniku v podmienkach súčasnej krízy
April 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Melchertová
Cash flow podnikateľského subjektu
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Meňhartová
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
March 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Meňhartová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Michalcová
Finančná analýza ako nástroj kontroly plnenia plánu podniku
April 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Michrinová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov determinujúcich úspešnosť podniku na trhu
April 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Michrinová
Ekonomická efektívnosť vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Silvia Miklovičová, PhD.
Pôda ako výrobný faktor a determinant konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov
August 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petronela Mistríková, PhD.
Finančno-ekonomické determinanty úspešnosti slovenských poľnohospodárskych podnikov
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Müllerová
Finančno-ekonomické posúdenie podniku M-M s.r.o.
April 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dáša Nemčeková
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Juraj Nemčík
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
May 2020Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Obtulovič
Analýza finančnej situácie firmy
May 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Obtulovič
Ekonomická analýza investícií podnikateľského plánu
April 2013Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Oleárová
Analýza finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Oravcová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2010Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Pápayová
Analýza kalkulačného systému vo vybranom podniku
May 2010Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pažitný
Posúdenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektu
April 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tina Petrusová
Hospodárenie vybraných obcí v SR
April 2018Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Píšová
Analýza procesu zostavovania, úpravy a plnenie rozpočtu obce
April 2014Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Póčik
Ekonomika vybraného poľnohospodárskeho podniku
May 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hedviga Poliaková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
April 2018Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hedviga Poliaková
Finančno-ekonomická analýza podniku
May 2016Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Pompa
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
March 2015Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Reitlová
Ekonomická analýza efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Reitlová
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Salitriková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
April 2020Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Selc
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti variant vykúrovania vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Skočdopole
Ekonomická analýza majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Skočdopole
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Stránský
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Stránský
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
March 2015Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Strápek
Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lívia Szabó
Výrobková analýza vybraného produktu podnikateľského subjektu
May 2016Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Szabová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ščurka
Analýza finančného stavu a využitia pracovnej sily vybraného podniku
April 2015Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Šedíková
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
May 2018Displaying the final thesis
114.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Diana Šedíková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
April 2020Displaying the final thesis
115.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Šéryová
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2020Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šípošová
Diverzifikácia výroby vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2016Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Šléger
Kontroling ako nástroj riadenia vybraného podniku
April 2016Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Štefkovičová
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľ. subjektu
May 2011Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Štrasser
Ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho produktu
April 2011Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Štulrajterová
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Štulrajterová
Zhodnotenie a komparácia ekonomickej efektívnosti podnikateľských subjektov vybraného súboru
March 2015Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Šulková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
May 2012Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Švajdová
Rozpočtovanie a kalkulácia nákladov ako nástroj podnikového kontrolingu
April 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Švajdová
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného podniku
April 2014Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Ekonomická efektévnosť využitia majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emese Tarnok-Arpáš
Ekonomické zhodnotenie investícií do ovocného sadu
April 2011Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Thonhauserová
Posúdenie finančnej situácie a finančný plán vo vybranom podnikateľskom subje
May 2019Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Tušim
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Václav
Analýza plánovacieho systému vo vybranom podniku
March 2015Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Varagya
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraných poľnohospodárskych produktov
May 2012Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Verešová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Závodný
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Závodný
Ekonomické zhodnotenie návratnosti investcií vo vybranom podnikateľskkom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Žbirková
Finančná analýza a finančný plán podniku v kríze
April 2014Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Žlábková, PhD.
Socioekonomická komparace regiónů EU
June 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress