Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Identifikačné číslo: 1299
Univerzitný e-mail: lubomir.gurcik [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra ekonomiky (FEM)
 
Externý spolupracovník - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Štefan Ambroš
Ekonomika včelárskej produkcie v SR a vo svete
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margita Augustíneková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Bajnoková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Bajnoková
Majetková a kapitálová štruktúra podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Baloghová
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Barátová
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Beke
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Belfiová
Determinanty vývoja obchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marián Bene
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného súboru podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Beregházyová
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Both
Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Lukáš Both
Možnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vertikále výroby a spracovania kravského mlieka
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristína Božiková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Brandýsová
Faktorová analýza vývoja vybraných bonitných a bankrotových modelov vo vybranom podniku
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Brandýsová
Finančná analýza vybraného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Bujalková
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Bujalková
Obchodná marža a jej vplyv na zisk podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Dávid Červený
Ekonomika pestovania a spracovania liečivých rastlín v podmienkach SR
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD.
Modelové aplikácie kalkulovania nákladov metódou ABC v podmienkach poľnohospodárskeho podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Kontroling ako nástroj riadenia poľnohospodárskeho podniku
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Evelin Egri
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Endrödy
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Gabalec
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Gál
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Martin Gál
Ekonomické determinanty ziskovosti poľnohospodárskych podnikov v horských a podhorských oblastiach.
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Petra Gálusová
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anca Gotala
Vplyv inflácie na ekonomické výsledky vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vieroslava Grausová
Posúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Laura Gubóová
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Determinanty aplikácie moderných metód hodnotenia finančnej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov SR
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Hesková
Posúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Hiadlovská
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Holienková
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Horňáková
Stanovenie hodnoty vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Horná, PhD.
Faktory ekonomickej efektívnosti vinohradov v podmienkach SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Hrubják
Ekonomická efektívnosť podniku a možnosti jeho ďalšieho vývoja
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Chlpoš
Determinanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Chrapková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Ištoková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Ištvanová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Janček
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Jančovičová
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Jankula
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Kristína Jenčáková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Kalašová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Kalašová
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Kasalová
Prevádzková páka a prosperita podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľudovít Kerner
Platobná analýza Rettenmeier Tatra Timber
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kerner
Finančná analýza vybraného podniku Rettenmeier Tatra Timber
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Kleknerová
Náklady a náladovosť výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kluková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kluková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Kopecký
Ekonomická analýza vybraného produktu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Korecová
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Korecová
Ekonomické zhodnotenie produkcie pšenice vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Košťál
Analýza využitia pracovnej sily vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Košťál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Kováčová
Determinanty produktivity práce a možnosti jej meriania vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Kovaľ
Finančná analýza vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Krajčí
Ekonomika chovu včiel vo vybranom regióne SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bibiana Krakovíková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Krb
Podnikateľský plán vo vybranom subjekte
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Miroslav Krčmárik
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Krutáková
Prevádzková páka a prosperita podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Kučerková
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Kučerková
Finančný plán podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Naďa Lachká
Hospodárenie vybraných obcí v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vanda Lanáková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Leitmannová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Levický, PhD.
Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Magdina
Finančno-ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Majerhofferová
Posúdenie platobnej schopnosti vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Majer
Ekonomika pestovania pšenice vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Mandíková
Finančná analýza ex ante
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Martvoňová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Matejovičová
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Matejovičová
Ekonomické zhodnotenie investícií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Matejovie
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Matfiaková
Ekonomika vybraného podniku v podmienkach súčasnej krízy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Melchertová
Cash flow podnikateľského subjektu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Meňhartová
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Meňhartová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Michalcová
Finančná analýza ako nástroj kontroly plnenia plánu podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Michrinová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov determinujúcich úspešnosť podniku na trhu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Michrinová
Ekonomická efektívnosť vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Silvia Miklovičová, PhD.
Pôda ako výrobný faktor a determinant konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Petronela Mistríková, PhD.
Finančno-ekonomické determinanty úspešnosti slovenských poľnohospodárskych podnikov
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Müllerová
Finančno-ekonomické posúdenie podniku M-M s.r.o.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dáša Nemčeková
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Juraj Nemčík
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Obtulovič
Analýza finančnej situácie firmy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Obtulovič
Ekonomická analýza investícií podnikateľského plánu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Oleárová
Analýza finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Oravcová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Pápayová
Analýza kalkulačného systému vo vybranom podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pažitný
Posúdenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tina Petrusová
Hospodárenie vybraných obcí v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Darina Píšová
Analýza procesu zostavovania, úpravy a plnenie rozpočtu obce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Póčik
Ekonomika vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hedviga Poliaková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hedviga Poliaková
Finančno-ekonomická analýza podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Pompa
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Reitlová
Ekonomická analýza efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Reitlová
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Salitriková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Selc
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti variant vykúrovania vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Skočdopole
Ekonomická analýza majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Skočdopole
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Stránský
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Stránský
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Strápek
Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Szabó
Výrobková analýza vybraného produktu podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Szabová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ščurka
Analýza finančného stavu a využitia pracovnej sily vybraného podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Šedíková
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Diana Šedíková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Karolína Šéryová
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šípošová
Diverzifikácia výroby vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Šléger
Kontroling ako nástroj riadenia vybraného podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Štefkovičová
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľ. subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Štrasser
Ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho produktu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Štulrajterová
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamila Štulrajterová
Zhodnotenie a komparácia ekonomickej efektívnosti podnikateľských subjektov vybraného súboru
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Šulková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Švajdová
Rozpočtovanie a kalkulácia nákladov ako nástroj podnikového kontrolingu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Švajdová
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Ekonomická efektévnosť využitia majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emese Tarnok-Arpáš
Ekonomické zhodnotenie investícií do ovocného sadu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Thonhauserová
Ekonomika pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Thonhauserová
Posúdenie finančnej situácie a finančný plán vo vybranom podnikateľskom subje
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Tušim
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Václav
Analýza plánovacieho systému vo vybranom podniku
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Varagya
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraných poľnohospodárskych produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Verešová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Závodný
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Závodný
Ekonomické zhodnotenie návratnosti investcií vo vybranom podnikateľskkom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Žbirková
Finančná analýza a finančný plán podniku v kríze
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Žlábková, PhD.
Socioekonomická komparace regiónů EU
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná