Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Identifikačné číslo: 1299
Univerzitný e-mail: lubomir.gurcik [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra ekonomiky (FEM)
 

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Štefan Ambroš
Ekonomika včelárskej produkcie v SR a vo svete
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margita Augustíneková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Bajnoková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Bajnoková
Majetková a kapitálová štruktúra podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Baloghová
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Barátová
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Beke
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Belfiová
Determinanty vývoja obchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marián Bene
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného súboru podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Beregházyová
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Both
Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Lukáš Both
Možnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kristína Božiková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Brandýsová
Faktorová analýza vývoja vybraných bonitných a bankrotových modelov vo vybranom podniku
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Brandýsová
Finančná analýza vybraného podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Bujalková
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Bujalková
Obchodná marža a jej vplyv na zisk podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Dávid Červený
Ekonomika pestovania a spracovania liečivých rastlín v podmienkach SR
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD.
Modelové aplikácie kalkulovania nákladov metódou ABC v podmienkach poľnohospodárskeho podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Kontroling ako nástroj riadenia poľnohospodárskeho podniku
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Evelin Egri
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Endrödy
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dušan Gabalec
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Gál
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Martin Gál
Ekonomické determinanty ziskovosti poľnohospodárskych podnikov v horských a podhorských oblastiach.
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Gál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Petra Gálusová
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anca Gotala
Vplyv inflácie na ekonomické výsledky vybraného podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Vieroslava Grausová
Posúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovne
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Determinanty aplikácie moderných metód hodnotenia finančnej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov SR
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Hesková
Posúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Hana Hiadlovská
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Holienková
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Horňáková
Stanovenie hodnoty vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Hrubják
Ekonomická efektívnosť podniku a možnosti jeho ďalšieho vývoja
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Hrubják
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Hudžíková
ABC analýza vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Chlpoš
Determinanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Chrapková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Ištoková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Ištvanová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Janček
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Jančovičová
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lukáš Jankula
Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Kristína Jenčáková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tatiana Kalašová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Kalašová
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Kasalová
Prevádzková páka a prosperita podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľudovít Kerner
Platobná analýza Rettenmeier Tatra Timber
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Kerner
Finančná analýza vybraného podniku Rettenmeier Tatra Timber
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Kleknerová
Náklady a náladovosť výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kluková
Posúdenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kluková
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Roman Kopecký
Ekonomická analýza vybraného produktu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Korecová
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Korecová
Ekonomické zhodnotenie produkcie pšenice vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Košťál
Analýza využitia pracovnej sily vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Košťál
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michaela Kováčová
Determinanty produktivity práce a možnosti jej meriania vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Kovaľ
Finančná analýza vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Krajčí
Ekonomika chovu včiel vo vybranom regióne SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Bibiana Krakovíková
Analýza kalkulačného systému podniku a riadenie nákladov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Krb
Podnikateľský plán vo vybranom subjekte
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Miroslav Krčmárik
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Krutáková
Prevádzková páka a prosperita podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Kučerková
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Kučerková
Finančný plán podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Naďa Lachká
Hospodárenie vybraných obcí v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vanda Lanáková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Leitmannová
Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Levický, PhD.
Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Magdina
Finančno-ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Majerhofferová
Posúdenie platobnej schopnosti vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ivan Majer
Ekonomika pestovania pšenice vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Mandíková
Finančná analýza ex ante
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Natália Martvoňová
Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Matejovičová
Analýza bodu zvratu v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Matejovičová
Ekonomické zhodnotenie investícií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dávid Matejovie
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Matejovie
Platobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Matfiaková
Ekonomika vybraného podniku v podmienkach súčasnej krízy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Melchertová
Cash flow podnikateľského subjektu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Meňhartová
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Meňhartová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Laura Ment Gubóová
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Michalcová
Finančná analýza ako nástroj kontroly plnenia plánu podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Michrinová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov determinujúcich úspešnosť podniku na trhu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miriama Michrinová
Ekonomická efektívnosť vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Silvia Miklovičová, PhD.
Pôda ako výrobný faktor a determinant konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petronela Mistríková, PhD.
Finančno-ekonomické determinanty úspešnosti slovenských poľnohospodárskych podnikov
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Müllerová
Finančno-ekonomické posúdenie podniku M-M s.r.o.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dáša Nemčeková
Analýza vnútropodnikového kontrolingu vo vybranom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Nemčík
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Obtulovič
Analýza finančnej situácie firmy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Obtulovič
Ekonomická analýza investícií podnikateľského plánu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Oleárová
Analýza finančného stavu vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Oravcová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Monika Pápayová
Analýza kalkulačného systému vo vybranom podniku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pažitný
Posúdenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tina Petrusová
Hospodárenie vybraných obcí v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Darina Píšová
Analýza procesu zostavovania, úpravy a plnenie rozpočtu obce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michal Póčik
Ekonomika vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hedviga Poliaková
Analýza vnútorných a vonkajších faktorov determinujúcich úspešnosť podnikateľského subjektu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hedviga Poliaková
Finančno-ekonomická analýza podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Pompa
Analýza investičnej činnosti podniku a využitia neobežného majetku.
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Reitlová
Ekonomická analýza efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Reitlová
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Salitriková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Selc
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti variant vykúrovania vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Skočdopole
Ekonomická analýza majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Skočdopole
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Richard Stránský
Finančno-ekonomická analýza vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Stránský
Finančný plán vybraného podnikateľského subjektu
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Strápek
Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lívia Szabó
Výrobková analýza vybraného produktu podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Szabová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a návrhy na jej zlepšenie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Ščurka
Analýza finančného stavu a využitia pracovnej sily vybraného podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Šedíková
Platobná schopnosť a jej vplyv na zdravie podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Šedíková
Podnikateľský plán novozaloženej spoločnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karolína Šéryová
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Šípošová
Diverzifikácia výroby vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Šléger
Kontroling ako nástroj riadenia vybraného podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Štefkovičová
Zhodnotenie finančného stavu vybraného podnikateľ. subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Štrasser
Ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho produktu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kamila Štulrajterová
Analýza produktivity práce vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kamila Štulrajterová
Zhodnotenie a komparácia ekonomickej efektívnosti podnikateľských subjektov vybraného súboru
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Šulková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Švajdová
Rozpočtovanie a kalkulácia nákladov ako nástroj podnikového kontrolingu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Švajdová
Zhodnotenie platobnej schopnosti vybraného podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Ekonomická efektévnosť využitia majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Emese Tarnok-Arpáš
Ekonomické zhodnotenie investícií do ovocného sadu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nikoleta Thonhauserová
Ekonomika pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikoleta Thonhauserová
Posúdenie finančnej situácie a finančný plán vo vybranom podnikateľskom subje
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Tušim
Výrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Václav
Analýza plánovacieho systému vo vybranom podniku
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Varagya
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraných poľnohospodárskych produktov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Verešová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Závodný
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Závodný
Ekonomické zhodnotenie návratnosti investcií vo vybranom podnikateľskkom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Žbirková
Finančná analýza a finančný plán podniku v kríze
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jana Žlábková, PhD.
Socioekonomická komparace regiónů EU
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná