Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Identification number: 1300
University e-mail: kuzma [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Economic Policy (FEM)
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ambrušová
Formovanie rozpočtu mesta
March 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Auxtová
Nezamestnanosť na Slovensku (regionálny pohľad)
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bachanová
Ekonomika výroby obilnín vo vybraných podnikoch.
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Bartovič
Bilancia zahranično - obchodnej výmeny s agrárnymi komiditami
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslava Bederková
Investičná politika SR
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Belušková
Priame zahraničné investície na Slovensku
April 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Berec
Využitie obnoviteľných zdrojov
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Blaškovič, DiS.
Nezamestnanosť v okrese Hlohovec
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Both
Ekonomika zariadení pre seniorov
March 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Brtáňová
Bilancia zahranično obchodnej výmeny SR.
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Budzáková
Dopad transformácie ekonomiky na území SR
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Durdiaková
Ekonomická efektívnosť potravinárskeho podniku
April 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Ďurišková
Ekonomická analýza vybraného podniku
April 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Fabri
Zahraničný agrárny obchod Srbska
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Gubáňová
Využitie polnohospodarskej pôdy SR.
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Hároníková Kocianová
Zamestnanosť v Slovenskej republike
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Herceg, PhD.
Štrukturálne zmeny a štrukturálna politika SR
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hluchý
Analýza efektívnosti výroby vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Hőferová
Tendencie vývoja štruktúry NH SR.
April 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Hollá
Rozpočtová politika
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renáta Chavková
Ekonomika vybraného podniku
March 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Chochlíková
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Ilenčíková
Stabilizačná politika v národnom hospodárstve SR
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Ivanič
Politika tvorby konkurenčného prostredia
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Ivanič
Štátny rozpočet ako nástroj v boji s hospodárskou krízou
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Marek Jakab
Nezamestnanosť v okrese Hlohovec
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Jakubeová
Nezamestnanosť v okrese Nové Mesto nad Váhom
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Jakubíková
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Jančovic
Monetárna politika
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kadlecová
Ekonomická analýza vybraného podniku
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Politika zamestnanosti v SR a EÚ
March 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Keseli
Nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii
April 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Kevický
Ekonomický význam vody ako obnoviteľný zdroj energie a možnosti jej využitia na Slovensku
April 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Klačanský
Hospodárenie obce Solčany
April 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Klačanský
Vývoj makroekonomických ukazovatelov SR
March 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Kluková
Hospodárenie obce
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kmeťová
Čerpanie rozpočtu obce
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kmeťová
Využitie eurofondov v regionálnej politike
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kočiš
Ekonomika pestovania cukrovej repy v SR a jej konkurencieschopnosť.
August 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renata Kollárová
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu pred a po inovácii.
April 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Koška
Daňová politika
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kovaľ
Štátny rozpočet ako nástroj hospodárskej politiky
April 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Krendželáková
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Krivošíková
Ekonomická efektívnosť malého stavebného podniku
April 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jurina Kuchtiaková
Využívanie eurofondov v čase krízy na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ema Kuklišová
Vybrané makroekonomické ukazovatele, porovnanie nezamestnanosti v SR a Nemecku
April 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kuliková
Zamestnanosť v poľnohospodárstve SR
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kunkelová
Komparácia dôchodkových systémov
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Kuzmická
Vývoj štruktúry Národného hospodárstva SR
March 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Lehetová
Bilancia zahranično-obchodnej výmeny SR s agrárnymi komoditami
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Loparčáková
Politika hospodárskej súťaže
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Machučová
Dôchodkový systém v SR a ČR
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daša Majková
Konkurencieschopnosť Slovenska a hospodársky rast
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Malacký
Analýza zahraničného obchodu a zmeny v jeho štruktúre
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Malacký
Nezamestnanosť, a dôvody rozdielnej nezamestnanosti v regiónoch Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Marsalová
Vplyv zahraničných investícií na riešenie problémov nezamestnanosti v okrese Galanta
April 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Medovarská
Financovanie zariadeni pre seniorov.
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Megová
Zahraničný obchod Slovenska po vstupe do Európskej únie
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Melušová
Zahraničné investície a ich vplyv na hostiteľskú krajinu
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Zuzana Melušová
Zahraničné investície a ich vplyv na hostiteľskú krajinu
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Mesková
Nezamestnanosť na Slovensku
March 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Mičudová
Účinnosť nástojov peňažno-úverovej politiky
May 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Modzga
Bilancia zahranično-obchodnej výmeny SR
July 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Moravčík
Využitie PHP pôdy ako výrobného faktora v SR
March 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Morová
Zamestnanosť v poľnohospodárstve SR
April 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Beata Nagyová
Spotreba potravín ako významná súčasť konečnej spotreby obyvateľstva
May 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Ondrušková
Konečná spotreba domácností so zameraním na spotrebu potravín
March 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Ondrušková
Nezamestnanosť mladých ľudí v SR
May 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Páchniková
Obnoviteľné zdroje energie v SR
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Pavčírová
Daňová politika v SR
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tina Petrusová
Ekonomická efektívnosť vo vybranom podniku
March 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Pisárová
Využitie poľnohospodárskej pôdy v SR
May 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Milena Pošiváková
Riešenie problémov nezamestnanosti v komárňanskom regióne
April 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Prekop
Ekonomický dopad ukrajinskej krízy
March 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Priečková
Nezamestnanosť v okrese Žilina a jej dôsledky
April 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Procházková
Zadajte názov práceVyuzitie eurofondov v regionalnej politike.
March 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Ráczová
Posúdenie konkurenčného prostredia v plynárenstve
April 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adriána Rajnerová
Ekonomika vybraného podniku
March 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Renáč
Sektorová štruktúra a zamestnanosť v SR
April 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Reviľaková
Ekonomika výroby mlieka vo vybraných podnikoch.
April 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Richterová, PhD.
Podnikanie v agrosektore ako cesta k znižovaniu nezamestnanosti mladých
September 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Rudinská
Ekonomická analýza podniku
March 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Rudinská
Hospodárenie obce
April 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Sendžová
Financovanie zariadení pre seniorov
April 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Sendžová
Štruktúra príjmov a výdavkov domácností
April 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Slovíková
Komparácia slovenskej ekonomiky s lotyšskou ekonomikou
March 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Surkošová, PhD.
Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárske trhy
June 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Svitová, PhD.
Ekonomická analýza podniku
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Szegényová, PhD.
CAP Subsidies and Credit Markets.
August 2012Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Szőcsová
Ekonomika vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Szórádová
Vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti a miezd v slovenskom poľnohospodárstve
April 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Tóthová
Ekonomické zhodnotenie vybraného poľnohospodárskeho podniku
May 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juliana Tóthová
Ekonomika starostlivosti o seniorov
May 2017Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Trnková
Bilancia zahraničného obchodu SR
March 2018Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ulbríková
Vplyv hospodárskej krízy na Slovenskú republiku a vývoj stratégie Európa 2020
April 2017Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Urban
Štátny rozpočet ako nástroj HP
April 2011Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Boris Valach
Rozpočet Európskej únie
May 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Vojenčiaková
Prognóza Agrárnej politiky SR vo svetovom kontexte
May 2012Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Záhorský, PhD.
Komparatívna analýza vývoja nezamestnanosti v krajinách V4
April 2014Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Zajko
Vzťah štátu a trhu-teoretické doporučenia pre HP
May 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Žilinčíková
Transformácia ekonomiky SR
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nadežda Žilinčíková
Vývoj slovenskej ekonomiky
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress