Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Identifikačné číslo: 1300
Univerzitný e-mail: kuzma [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Ambrušová
Formovanie rozpočtu mesta
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Emília Auxtová
Nezamestnanosť na Slovensku (regionálny pohľad)
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bachanová
Ekonomika výroby obilnín vo vybraných podnikoch.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Bartovič
Bilancia zahranično - obchodnej výmeny s agrárnymi komiditami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslava Bederková
Investičná politika SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Renáta Belušková
Priame zahraničné investície na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Berec
Využitie obnoviteľných zdrojov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Blaškovič, DiS.
Nezamestnanosť v okrese Hlohovec
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Both
Ekonomika zariadení pre seniorov
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Brtáňová
Bilancia zahranično obchodnej výmeny SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Budzáková
Dopad transformácie ekonomiky na území SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Durdiaková
Ekonomická efektívnosť potravinárskeho podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Ďurišková
Ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zdenka Fabri
Zahraničný agrárny obchod Srbska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Gubáňová
Využitie polnohospodarskej pôdy SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Hároníková Kocianová
Zamestnanosť v Slovenskej republike
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Štrukturálne zmeny a štrukturálna politika SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Hluchý
Analýza efektívnosti výroby vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Natália Hőferová
Tendencie vývoja štruktúry NH SR.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Hollá
Rozpočtová politika
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Renáta Chavková
Ekonomika vybraného podniku
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Chochlíková
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jarmila Ilenčíková
Stabilizačná politika v národnom hospodárstve SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Ivanič
Politika tvorby konkurenčného prostredia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Ivanič
Štátny rozpočet ako nástroj v boji s hospodárskou krízou
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mgr. Marek Jakab
Nezamestnanosť v okrese Hlohovec
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Jakubeová
Nezamestnanosť v okrese Nové Mesto nad Váhom
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Jakubíková
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Jančovic
Monetárna politika
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Kadlecová
Ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Politika zamestnanosti v SR a EÚ
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Keseli
Nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Kevický
Ekonomický význam vody ako obnoviteľný zdroj energie a možnosti jej využitia na Slovensku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Klačanský
Hospodárenie obce Solčany
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Klačanský
Vývoj makroekonomických ukazovatelov SR
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Kluková
Hospodárenie obce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kmeťová
Čerpanie rozpočtu obce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Kmeťová
Využitie eurofondov v regionálnej politike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Tomáš Kočiš
Ekonomika pestovania cukrovej repy v SR a jej konkurencieschopnosť.
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Renata Kollárová
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu pred a po inovácii.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Koška
Daňová politika
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Kovaľ
Štátny rozpočet ako nástroj hospodárskej politiky
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Krendželáková
Ekonomická analýza vybraného ekonomického subjektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Krivošíková
Ekonomická efektívnosť malého stavebného podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jurina Kuchtiaková
Využívanie eurofondov v čase krízy na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ema Kuklišová
Vybrané makroekonomické ukazovatele, porovnanie nezamestnanosti v SR a Nemecku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Kuliková
Zamestnanosť v poľnohospodárstve SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kunkelová
Komparácia dôchodkových systémov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Kuzmická
Vývoj štruktúry Národného hospodárstva SR
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Lehetová
Bilancia zahranično-obchodnej výmeny SR s agrárnymi komoditami
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Loparčáková
Politika hospodárskej súťaže
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Machučová
Dôchodkový systém v SR a ČR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daša Majková
Konkurencieschopnosť Slovenska a hospodársky rast
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Malacký
Analýza zahraničného obchodu a zmeny v jeho štruktúre
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Malacký
Nezamestnanosť, a dôvody rozdielnej nezamestnanosti v regiónoch Slovenska
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikoleta Marsalová
Vplyv zahraničných investícií na riešenie problémov nezamestnanosti v okrese Galanta
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Medovarská
Financovanie zariadeni pre seniorov.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Megová
Zahraničný obchod Slovenska po vstupe do Európskej únie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Melušová
Zahraničné investície a ich vplyv na hostiteľskú krajinu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zuzana Melušová
Zahraničné investície a ich vplyv na hostiteľskú krajinu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Mesková
Nezamestnanosť na Slovensku
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Mičudová
Účinnosť nástojov peňažno-úverovej politiky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Milan Modzga
Bilancia zahranično-obchodnej výmeny SR
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Moravčík
Využitie PHP pôdy ako výrobného faktora v SR
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Diana Morová
Zamestnanosť v poľnohospodárstve SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Beata Nagyová
Spotreba potravín ako významná súčasť konečnej spotreby obyvateľstva
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Ondrušková
Konečná spotreba domácností so zameraním na spotrebu potravín
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Ondrušková
Nezamestnanosť mladých ľudí v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Páchniková
Obnoviteľné zdroje energie v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Pavčírová
Daňová politika v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tina Petrusová
Ekonomická efektívnosť vo vybranom podniku
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Pisárová
Využitie poľnohospodárskej pôdy v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Milena Pošiváková
Riešenie problémov nezamestnanosti v komárňanskom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Prekop
Ekonomický dopad ukrajinskej krízy
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Priečková
Nezamestnanosť v okrese Žilina a jej dôsledky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Procházková
Zadajte názov práceVyuzitie eurofondov v regionalnej politike.
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Ráczová
Posúdenie konkurenčného prostredia v plynárenstve
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adriána Rajnerová
Ekonomika vybraného podniku
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Renáč
Sektorová štruktúra a zamestnanosť v SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Reviľaková
Ekonomika výroby mlieka vo vybraných podnikoch.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Richterová, PhD.
Podnikanie v agrosektore ako cesta k znižovaniu nezamestnanosti mladých
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Rudinská
Ekonomická analýza podniku
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Rudinská
Hospodárenie obce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Sendžová
Financovanie zariadení pre seniorov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Sendžová
Štruktúra príjmov a výdavkov domácností
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Slovíková
Komparácia slovenskej ekonomiky s lotyšskou ekonomikou
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michaela Surkošová, PhD.
Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárske trhy
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Emília Svitová, PhD.
Ekonomická analýza podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Szegényová, PhD.
CAP Subsidies and Credit Markets.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Erika Szőcsová
Ekonomika vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Szórádová
Vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti a miezd v slovenskom poľnohospodárstve
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Tóthová
Ekonomické zhodnotenie vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juliana Tóthová
Ekonomika starostlivosti o seniorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Trnková
Bilancia zahraničného obchodu SR
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Ulbríková
Vplyv hospodárskej krízy na Slovenskú republiku a vývoj stratégie Európa 2020
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Urban
Štátny rozpočet ako nástroj HP
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Valach
Rozpočet Európskej únie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Vojenčiaková
Prognóza Agrárnej politiky SR vo svetovom kontexte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Záhorský, PhD.
Komparatívna analýza vývoja nezamestnanosti v krajinách V4
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Zajko
Vzťah štátu a trhu-teoretické doporučenia pre HP
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alena Žilinčíková
Transformácia ekonomiky SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nadežda Žilinčíková
Vývoj slovenskej ekonomiky
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná