Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Identifikačné číslo: 1300
Univerzitný e-mail: kuzma [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PORHAJAŠ, V. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- KUZMA, F. -- BÁNSKA, J. Ekonomika výroby kvasenej kapusty.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 63--68. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.

Originálny názov: Ekonomika výroby kvasenej kapusty
Anglický názov:
Autor: Ing. Viktor Porhajaš, CSc. (25%)
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (25%)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (25%)
Ing. Janka Bánska (25%)
Pracovisko: Katedra ekonomiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 63
Do strany: 68
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: ceny, ekonomika, kvasená zelenina, náklady, pestovanie zeleniny, zisk, kapusta hlávková
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1968-4.

Originálny názov: Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom
Anglický názov:
Editor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (34%)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (33%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1968-4
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)