Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Identification number: 1301
University e-mail: magdalena.laurova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Abrhanová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Arpášová
Postavenie slovenského poľnohospodárstva v NH a jeho dopad na trhové hospodárstvo
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Balážik
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu "PS-MOS s.r.o."
December 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Balko
Vývoj nezamestnanosti v okrese Nitra v porovnaní so Slovenskom
April 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ballek
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bandziová
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov - príjmov a výdavkov domácností v SR
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Beczányiová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Belianská
Vývoj nezamestnanosti v okrese Partizánske v porovnaní so Slovenskom
April 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Benková
Využitie europskych fondov vo vybranom podnikatelskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Biksadská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Bojová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bôriková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podniku "WELDING s.r.o. Topoľčany"
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Bôriková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Brunovská
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Pobedim"
April 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Budinská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu "Virex s.r.o."
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Búdová
Dane ako nástroj fiškálnej politiky
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Cseriová
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
April 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Cseriová
Zhodnotenie inflácie a jej dopad na ekonomický vývoj Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Čachová
Výsledok hospodárenia a jeho vplyvy na tvorbu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Danci
Využitie európskych fondov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Danciová
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti vo vybranom regióne Slovenska
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Danišová
Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky v SR
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Dekan
Inflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo trhovej ekonomiky v SR
April 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Dianová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miluška Dinja
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na ekonomický vývoj SR
April 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Dírerová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne "Prievidza"
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Drha
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Dúcová
Dane - ako nástroj Fiškálnej politiky,ich dopad na ekonomický rast SR
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Ďúranová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iveta Durčáková
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,vo vybranom regióne SR
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petronela Filipová
Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Fixelová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Piešťany
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Fixelová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tünde Füsi Nagy
Ekonomické zhodnotenie nákladov a výnosov a VH vo vybranom podnikaťelskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Galbičková
Dopad hospodárskej krízy na zhodnotenie ekonomických výsledkov hospodárenia vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Galbičková
Štrukturálne fondy EU, ich význam a dopad na našu ekonomiku.
April 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Gáthová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte.
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Gáthová
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
April 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Linda Gilanová
Analýza výsledku hospodárenia pre vybraný podniakateľský subjekt "INCON, s.r.o."
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Girmanová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Godisová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "Levické mliekárne a.s."
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Gulášová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom ekonomickom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Gyulaiová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte,,AGROTOP TOPOĽNÍKY"
March 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Gyulaiová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Hajnal
Vývoj nezamestnanosti vo vybranom okrese Krupina v porovnaní so Slovenskom
April 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Halušková
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese - Žilina
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hatalová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Hatina
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Hegedűšová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Hindická
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov v jednotlivých regiónoch SR
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Hőfer
Finančno-ekonomická analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte Ilava
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Hrabovská
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okrese Galanta a Dunajská Streda a jej dopad na súčasnú hospodársku krízu
April 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Hrdinová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese "Trnava"
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hronecová
Sociálne a ekonomické dôsledky vo vybranom okrese Rimavská Sobota a dopad hospodárskej krízy
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dáša Hurná Gajdošová
Ekonomické zhodnotenie vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do EU
April 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dáša Hurná Gajdošová
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Chomjaková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okr. Rožňava
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Chovancová
Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu v SR
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Chválna
Dopady hospodárskej krízy na ekonomiku SR
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Ivanišová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,v porovnaní s vybraním regiónom SR
May 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Juhászová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Kantoráková
Analýza výnosov, nákladov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte LUNACO - Lučenec s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Kantoráková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov domácností v SR
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tatiana Klimjuková
Zhodnotenie sociálnych a ekonomických dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Klučár
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte-PD Veľký Ďúr
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karina Kolodzejová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebe potravín, a ich dopad na ekonomický vývoj SR
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kováčiková
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj v SR po vstupe do EU
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Kováč
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Krokavecová
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov,náklady,výnosy,VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kudláčová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "ROD Skalica a.s."
March 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Kuklová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "LEMAS spol. s.r.o. Prievidza"
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Kupcová
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR po vstupe do EÚ
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kurtulíková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu "Assmann WSW Components KS Partizánske"
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Lehocká
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "I.D.C HOLDING, a.s. Trnava"
May 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Lénártová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Marcela Lénártová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
April 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Leššová
Ekonomické zhodnotenie ,sociálnych dôsledkov nezamestnanosti,vo vybranom regióne SR
May 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Lukács
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
May 2021Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriána Maceášiková
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
April 2020Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Macová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Malovcová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne "Púchov a Považská Bystrica"
March 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Meliorisová
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti v SR
April 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Mészárosová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny,v porovnaní s vybraným regiónom SR
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Mészárošová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
May 2020Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Mičeková
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov,náklady,výnosy,VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Mihalčíková
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Močenok"
April 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Michalcová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Michaličková
Využitie štrukturálnych fondov EU vo vybranom podniku realizované na konkrétne projekty
April 2017Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Mlynárová
Inflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo,v trhovej ekonomiky SR
May 2020Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Molnárová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny po zavedení meny eura
April 2016Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Molnárová
Zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom PPD Výčapy Opatovce
May 2014Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Nagy, DiS.
Dane-nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomický vývoj SR
May 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Frederika Novodomcová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a výsledku hospodárenia,vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2021Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ochocová
Zhodnotenie nákladov, výnosov a VH vo vybranom PVOD DOMOVINA-Dulovce
April 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Ontková
Ekonomické zhodnotenie,príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
May 2017Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marika Orgoníková
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomiku v SR
May 2019Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Pastieriková
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny v SR
May 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Patalášová
Inflácia a jej dopad na národné hospodárstvo v SR
May 2014Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Paulisová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku "BAMIPA, s.r.o. Topoľčany "a jej dopad v trhovom hospodárstve
April 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slávka Pavučková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Vranov n/Topľou v porovnaní so SR
April 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Regína Peričková
Dane ako nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomiku SR
May 2017Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marian Petrinec
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovaťeľov,ich dopad na ekonomický vývoj SR
April 2020Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Poláčiková
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov, ich dopad na ekonomiku SR
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Porubský
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Priečková
Vplyv dotácií a subvencií vo vybranom PD Horná Nitra
April 2014Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Priečková
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku-Prievidza
May 2012Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Prokeinová
Vývoj nezamestnanosti vo vybranom okrese "Banská Bystrica" v porovnaní so Slovenskom
April 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Rečlová
Ekonomické zhodnotenie vplyvu daňovej politiky na celkový vývoj ekonomiky SR
April 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nina Riečická
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov, ich dopad na vývoj ekonomiky SR
May 2021Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Melánia Rigóová
Ekonomické zhodnotenie nákladov výnosov a VH vo vybranom podnikatelskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Richterová
Ekonomické zhodnotenie nezamestnanosti vo vybranom regione SR
May 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Sarvašová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Lučenec a Poltár
May 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Sečiansky
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Saša Sotáková
Zhodnotenie inflácie a jej dopad na národné hospodárstvo v trhovej ekonomike v SR
May 2019Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Sulačeková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Sulačeková
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Kozárovce"
March 2013Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Suľová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2013Displaying the final thesis
118.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Szabóová
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
May 2021Displaying the final thesis
119.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Nikoleta Szalmová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2014Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Szuchanová
Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Šebíková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okr. Nové Zámky
May 2014Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Šebíková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
April 2016Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Šišovská
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
May 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šnajdarová
Využitie štrukturálnych,európskych fondov vo vybranom regióne SR
April 2016Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Šnóriková
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2018Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Šottníková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "STAVIMONT s.r.o., Zavar"
April 2013Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslava Špettová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
May 2017Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Šramatý
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie v spoločnosti "Decodom spol. s r. o."
May 2012Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šúleková
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okr. B.Bystrica - v Detve
May 2012Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Šumichrastová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD AGROVINOL, Vinodol"
April 2013Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Šurdová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Takáčová
Dane ako nástroj fiškálnej politiky ich dopad na slovenskú ekonomiku
May 2015Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Tižová
Ekonomické zhodnotenie vinohradníckej výroby vo vybranom podniku "PIVNICA TIBAVA"
May 2011Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Toráčová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny po zavedení eura
May 2015Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Turanovičová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na ekonomiku SR.
May 2018Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Turčeková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Turčeková
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Uhlár
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov v jednotlivých regiónoch SR
April 2017Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Užíková
Ekonomické zhodnotenie vybraného poľnohospodárskeho produktu - RV - repka olejná v PD Smrečany
May 2012Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vrbová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom poľnohospodárskom družstve Jarok
May 2012Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Zaťková
Inflácia a jej dopad na NH SR v trhovej ekonomike
May 2016Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Zsitvová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Žemba
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte - PD Smrečany
May 2012Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Žiačková
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti vo vybranom regióne SR
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress