Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Identifikačné číslo: 1301
Univerzitný e-mail: magdalena.laurova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Abrhanová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Arpášová
Postavenie slovenského poľnohospodárstva v NH a jeho dopad na trhové hospodárstvo
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Balážik
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu "PS-MOS s.r.o."
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Balko
Vývoj nezamestnanosti v okrese Nitra v porovnaní so Slovenskom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ballek
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Bandziová
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov - príjmov a výdavkov domácností v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Beczányiová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Belianská
Vývoj nezamestnanosti v okrese Partizánske v porovnaní so Slovenskom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Benková
Využitie europskych fondov vo vybranom podnikatelskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Biksadská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Bojová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bôriková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podniku "WELDING s.r.o. Topoľčany"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Bôriková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Brunovská
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Pobedim"
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Budinská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu "Virex s.r.o."
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Búdová
Dane ako nástroj fiškálnej politiky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Cseriová
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Cseriová
Zhodnotenie inflácie a jej dopad na ekonomický vývoj Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Čachová
Výsledok hospodárenia a jeho vplyvy na tvorbu vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mikuláš Danci
Využitie európskych fondov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Danciová
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Danišová
Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky v SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Dekan
Inflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo trhovej ekonomiky v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Dianová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miluška Dinja
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na ekonomický vývoj SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Dírerová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne "Prievidza"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Drha
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petronela Dúcová
Dane - ako nástroj Fiškálnej politiky,ich dopad na ekonomický rast SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Eva Ďúranová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Iveta Durčáková
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,vo vybranom regióne SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petronela Filipová
Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Fixelová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Piešťany
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Fixelová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tünde Füsi Nagy
Ekonomické zhodnotenie nákladov a výnosov a VH vo vybranom podnikaťelskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Galbičková
Dopad hospodárskej krízy na zhodnotenie ekonomických výsledkov hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Galbičková
Štrukturálne fondy EU, ich význam a dopad na našu ekonomiku.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Gáthová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Gáthová
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Linda Gilanová
Analýza výsledku hospodárenia pre vybraný podniakateľský subjekt "INCON, s.r.o."
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Girmanová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Godisová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "Levické mliekárne a.s."
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Gulášová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom ekonomickom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gyulaiová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte,,AGROTOP TOPOĽNÍKY"
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Gyulaiová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Hajnal
Vývoj nezamestnanosti vo vybranom okrese Krupina v porovnaní so Slovenskom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Halušková
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese - Žilina
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Hatalová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Hatina
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Hegedűšová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Hindická
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov v jednotlivých regiónoch SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Hőfer
Finančno-ekonomická analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte Ilava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Hrabovská
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okrese Galanta a Dunajská Streda a jej dopad na súčasnú hospodársku krízu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emília Hrdinová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese "Trnava"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hronecová
Sociálne a ekonomické dôsledky vo vybranom okrese Rimavská Sobota a dopad hospodárskej krízy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dáša Hurná Gajdošová
Ekonomické zhodnotenie vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do EU
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dáša Hurná Gajdošová
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Chomjaková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okr. Rožňava
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Chovancová
Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Chválna
Dopady hospodárskej krízy na ekonomiku SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Ivanišová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,v porovnaní s vybraním regiónom SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Juhászová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Kantoráková
Analýza výnosov, nákladov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte LUNACO - Lučenec s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Kantoráková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov domácností v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tatiana Klimjuková
Zhodnotenie sociálnych a ekonomických dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Klučár
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte-PD Veľký Ďúr
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karina Kolodzejová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebe potravín, a ich dopad na ekonomický vývoj SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Kováčiková
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj v SR po vstupe do EU
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Peter Kováč
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Krokavecová
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov,náklady,výnosy,VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kudláčová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "ROD Skalica a.s."
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Kuklová
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "LEMAS spol. s.r.o. Prievidza"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Kupcová
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR po vstupe do EÚ
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Kurtulíková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu "Assmann WSW Components KS Partizánske"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Lehocká
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte "I.D.C HOLDING, a.s. Trnava"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Lénártová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Marcela Lénártová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Leššová
Ekonomické zhodnotenie ,sociálnych dôsledkov nezamestnanosti,vo vybranom regióne SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alexandra Lukács
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adriána Maceášiková
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrieta Macová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Malovcová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne "Púchov a Považská Bystrica"
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Meliorisová
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Mészárosová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny,v porovnaní s vybraným regiónom SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Petra Mészárošová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Mičeková
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov,náklady,výnosy,VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Mihalčíková
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Močenok"
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Michalcová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Michaličková
Využitie štrukturálnych fondov EU vo vybranom podniku realizované na konkrétne projekty
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Mlynárová
Inflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo,v trhovej ekonomiky SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Molnárová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny po zavedení meny eura
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Molnárová
Zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom PPD Výčapy Opatovce
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Nagy, DiS.
Dane-nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomický vývoj SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Frederika Novodomcová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a výsledku hospodárenia,vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ochocová
Zhodnotenie nákladov, výnosov a VH vo vybranom PVOD DOMOVINA-Dulovce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Ontková
Ekonomické zhodnotenie,príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marika Orgoníková
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomiku v SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Pastieriková
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Patalášová
Inflácia a jej dopad na národné hospodárstvo v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Paulisová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku "BAMIPA, s.r.o. Topoľčany "a jej dopad v trhovom hospodárstve
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slávka Pavučková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Vranov n/Topľou v porovnaní so SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Regína Peričková
Dane ako nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomiku SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marian Petrinec
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovaťeľov,ich dopad na ekonomický vývoj SR
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Poláčiková
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov, ich dopad na ekonomiku SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Porubský
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Priečková
Vplyv dotácií a subvencií vo vybranom PD Horná Nitra
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Priečková
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku-Prievidza
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Prokeinová
Vývoj nezamestnanosti vo vybranom okrese "Banská Bystrica" v porovnaní so Slovenskom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Rečlová
Ekonomické zhodnotenie vplyvu daňovej politiky na celkový vývoj ekonomiky SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nina Riečická
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov, ich dopad na vývoj ekonomiky SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Melánia Rigóová
Ekonomické zhodnotenie nákladov výnosov a VH vo vybranom podnikatelskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Richterová
Ekonomické zhodnotenie nezamestnanosti vo vybranom regione SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Sarvašová
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese Lučenec a Poltár
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Sečiansky
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Saša Sotáková
Zhodnotenie inflácie a jej dopad na národné hospodárstvo v trhovej ekonomike v SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Sulačeková
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Sulačeková
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD Kozárovce"
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Suľová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mária Szabóová
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Nikoleta Szalmová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Szuchanová
Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Šebíková
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okr. Nové Zámky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Šebíková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Šišovská
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľstva v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Šnajdarová
Využitie štrukturálnych,európskych fondov vo vybranom regióne SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Šnóriková
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Šottníková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "STAVIMONT s.r.o., Zavar"
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radoslava Špettová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Šramatý
Zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie v spoločnosti "Decodom spol. s r. o."
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šúleková
Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v okr. B.Bystrica - v Detve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Šumichrastová
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte "PD AGROVINOL, Vinodol"
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Šurdová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Takáčová
Dane ako nástroj fiškálnej politiky ich dopad na slovenskú ekonomiku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Tižová
Ekonomické zhodnotenie vinohradníckej výroby vo vybranom podniku "PIVNICA TIBAVA"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Toráčová
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na potraviny po zavedení eura
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Turanovičová
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na ekonomiku SR.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Turčeková
Analýza nákladov, výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Turčeková
Výsledok hospodárenia a jeho vplyv na tvorbu vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Uhlár
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov v jednotlivých regiónoch SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Užíková
Ekonomické zhodnotenie vybraného poľnohospodárskeho produktu - RV - repka olejná v PD Smrečany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vrbová
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom poľnohospodárskom družstve Jarok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Zaťková
Inflácia a jej dopad na NH SR v trhovej ekonomike
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Zsitvová
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Žemba
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podnikateľskom subjekte - PD Smrečany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Žiačková
Zhodnotenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti vo vybranom regióne SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
ZpMBA
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná