Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Identification number: 1303
University e-mail: viktor.porhajas [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Andrássyová
Ekonomické zhodnotenie výroby a spracovania kapusty neskorej
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondrej Baculík
Rentabilita vybraných komodít rastlinného pôvodu v SR
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Bachárová
Ekonomické determinanty pestovania viniča hroznorodého
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Janka Bánska
Ekonomika výroby vybraných druhov ovocia na Slovensku
April 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janka Bánska
Produkčné možnosti slovenského ovocinárstva
April 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Baran
Ekonomické zhodnotenie poľnohospodárskej výroby v PD
April 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Bartovič
Ekonomiké zhodnotenie spracovania sladovníckeho jačmeňa vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Bazala
Ekonomika výroby drobného ovocia na Slovensku
April 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eliška Behúlová
Ekonomika výroby chovu ošípaných vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Behulová
Ekonomika výroby olejnín na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Benková
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Bieliková
Ekonomické determinanty výroby vína vo vybranom subjekte
April 2018
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lívia Bieliková
Ekonomika vertikály výroby vína vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Bieliková
Ekonomika výroby olejnín vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Binderová
Ekonomika výroby mlieka
April 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bírešová
Ekonomika výroby liečivých rastlín na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bírešová
Vplyv dotácií na efektívnosť poľnohospodárskej výroby
May 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Blehová
Ekonomika výroby vybraných komodít rastlinného pôvodu v poľnohospodárskom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Rebecca Brodňanová
Vplyv dotácií na ekonomickú efektívnosť poľnohospodárskej výroby v SR
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Natália Brtáňová
Vplyv intenzifikačných faktorov na efektívnosť výroby rastlinných komodít
May 2012Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Bujalková
Postavenie slovenského poľnohospodárstva v národnom hospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Stanislava Bulavová
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výroby
April 2021Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Cehula
Determinanty výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Čmelíková
Ekonomika výroby brojlerov na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Dadejová
Ekonomické determinanty výroby olejnín vo vybranom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Dadejová
Ekonomika výroby slnečnice ročnej vo vybranom podniku
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Sabína Ďuráková
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
May 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Faltinová
Ekonomické zhodnotenie výroby olejnín na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Fečo
Ekonomické determinanty výroby ľanu olejného vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Fečo
Ekonomika výroby ľanu olejného vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Fedorková
Ekonomické dopady vstupu SR do EÚ na vývoj poľnohospodárstva
April 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adela Filípková
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
May 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marián Galaba
Ekonomika výroby repky olejnej
April 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Gališinová
Ekonomické zhodnotenie vybraných plodín v podnikateľskom subjekte
April 2020
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Gališinová
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Galová
Ekonomické zhodnotenie výroby vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zdenka Galová
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Gažiová
Ekonomika výroby muštového hrozna v SR
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Gbur
Ekonomické zhodnotenie lesnej škôlky
April 2011
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Gergelová
Ekonomické zhodnotenie výroby hrozna vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Gubáňová
Analýza produkčnej schopnosti slovenského poľnohospodárstva
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Gubáňová
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Halgaš
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Halgaš
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka v SR
April 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Haluzová
Ekonomické zhodnotenie výroby zemiakov na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hanečáková
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny na Slovensku
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Hanková
Ekonomické zhodnotenie vybraných pestovaných plodín na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Herdová
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka v SR
April 2020
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Tomáš Heuer
Ekonomika výroby jabĺk na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Zuzana Hijová
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
April 2021
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Hijová
Vplyv dotácií na ekonomickú efektívnosť poľnohospodárskej výroby
May 2019
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nina Homolová
Vývoj a smerovanie SR ekonomiky po vstupe do EÚ
April 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Horňáková
Ekonomika výroby cukrovej repy na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hosťovecká
Vývoj vinohradníctva v období ekonomickej transformácie
May 2012
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Hrabková
Ekonomika výroby kukurice
April 2011
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hrabková
Ekonomika výroby obilnín na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Huntejová
Ekonomika výroby olejnín na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Ingeli
Ekonomika výroby olejnín vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Ištoková
Ekonomické zhodnotenie výroby hrozna vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Ištoková
Ekonomika výroby vína vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Jacková, PhD.
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Jančiová
Rentabilita vybraných komodít živočíšneho pôvodu
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Jašková
Vývoj vinohradníctva v období ekonomickej transformácie
May 2012Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Terézia Ješková
Ekonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Jobbágyová
Ekonomika výroby vybraných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kababik
Model farmy so zameraním na pestovanie liečivých rastlín
April 2014
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kalúzová
Ekonomika výroby vybraných rastlinných produktov v poľnohospodárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Kaplárová
Ekonomické determinanty výroby obilnín vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Kaplárová
Ekonomika výroby osív vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Klačanská
Ekonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Timotej Knob
Ekonomika výroby obilnín
April 2011Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Timotej Knob
Ekonomika výroby výkrmu HD vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kokavcová
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kokavcová
Ekonomika výroby výkrmu hovädzieho dobytka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kopáčová
Ekonomika výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Kopáč
Ekonomika včelárskej výroby na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Kostelníková
Ekonomika výroby zemiakov na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kovačičová
Ekonomické determinanty výroby olejnín v SR
April 2017
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Kováč
Ekonomické zhodnotenie výroby zemiakov na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karin Kozmová
Ekonomické zhodnotenie pestovania liečivých rastlín na Slovensku
April 2019Displaying the final thesis
81.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Darina Kožuchová
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
May 2021Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Kubásová
Ekonomika výroby zemiakov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kubinec
Ekonomika výroby cukrovej repy na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kučerová
Dôchodkovosť výroby lesného škôlkárstva
April 2011
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kučerová
Ekonomika výroby zemiakov
April 2013
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Kurek
Podnikateľský zámer založenia rodinnej farmy na pestovanie liečivých rastlín
April 2011
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Kvietik
Determinanty ovplyvňujúce ekonomiku lesníckej výroby v SR
April 2014
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Kvietik
Ekonomické zhodnotenie lesníckej výroby na SR
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Lehocká
Ekonomika výroby obilnín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michaela Lelláková
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
May 2021
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Lenhardtová
Ekonomika výroby kukurice na zrno vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Lukáčik
Ekonomika výroby mäsa a mäsových výrobkov vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Lukáčik
Ekonomika výroby ošípaných a ich produktov
May 2012
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Marko
Ekonomika výroby ovocia vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Maronová
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariana Martišová
Ekonomické zhodnotenie hospodárenia podnikateľského subjektu Radar, s.r.o. v Zbehoch
May 2012
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mišľan
Vplyv dotácii na efektívnosť poľnohospodárskej výroby v SR
April 2018
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nina Morávková
Efektívnosť výroby a spracovania živočíšnych produktov vo vybranom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nina Morávková
Ekonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Mrva
Optimalizácia nákladov vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Nemčeková
Ekonomika výroby obilnín v SR
April 2011
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Novotná
Vplyv zadlženosti na prosperitu podniku
April 2014Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Lukáš Oravec
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2021
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Pagáčová
Ekonomika výroby cukrovej repy v SR
April 2014
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Pánisová
Ekonomika výroby ovocia v SR
May 2013
Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslava Pastorková
Ekonomické zhodnotenie vybraných mäsových výrobkov vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Pastorková
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín v SR
April 2020Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Paulíková
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľského subjektu
May 2012
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Pavelková
Ekonomické zhodnotenie chovu muflonej a dančej zveri v oborách
April 2016
Displaying the final thesis
110.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivan Pavlík
Ekonomické zhodnotenie pestovania kukurice na zrno vo Vojvodine
April 2014
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Pentíková
Ekonomické zhodnotenie pestovania viniča hroznorodého na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Pentíková
Ekonomické zhodnotenie výroby olejnín v SR
April 2020
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Petrovič
Ekonomika výroby jabĺk vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Eva Pienčáková
Ekonomické zhodnotenie výroby piva vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Pintér
Ekonomika výroby kukurice na zrno a siláž vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Vojtech Pintér
Ekonomika výroby liečivých rastlín vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Puškár
Ekonomika výroby slnečnice vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Salvová
Ekonomické zhodnotenie vývoja nákladovosti v rôznych formách a podmienkach podnikania v poľnohospodárstve SR
April 2011
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Smilková
Ekonomiké zhodnotenie poľnohospodárskej výroby vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Sochor
Ekonomika výroby olejnín
April 2013
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Sochor
Produkčné determinanty ekonomiky výroby ovocia na Slovensku
April 2011
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Norbert Stanček
Ekonomické zhodnotenie výroby minerálnych vôd vo vybranom podniku
April 2011Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Norbert Stanček
Nákladovosť výroby výrobného programu Kláštornej s.r.o.
April 2013
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Veronika Szabóová
Ekonomické zhodnotenie výroby vína vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2019
Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Szöllösyová
Ekonomika výroby vybraných druhov ovocia na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Szöllösyová
Ekonomika výroby vybraných komodít v podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Šajbidor
Ekonomické zhodnotenie obilnín vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Šajbidor
Ekonomika výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Šebová
Produkčné schopnosti slovenského poľnohospodárstva na zabezpečenie potravinovej dostatočnosti v SR
April 2011
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Šiška
Vplyv dotácií na dôchodkovosť poľnohospodárskej výroby
April 2016
Displaying the final thesis
131.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Dominika Škrabáková
Ekonomické zhodnotenie výroby vybraných druhov komodít v podnikateľskom subjekte
May 2019
Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Šléger
Ekonomika výroby jabĺk vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Šodor
Ekonomika výroby liečivých rastlín na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Šóšiková
Vývoj tržieb a výnosov v kukurično-repárskej oblasti
April 2011
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sabína Šťastná
Ekonomika výroby kukurice na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
136.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Štefanco
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikoch
April 2021
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Štefanco
Ekonomické zhodnotenie živočíšnej výroby vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šuba
Efektívnosť využitia biopalív v SR
April 2011Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. František Tóth
Ekonomika výroby špeciálnych plodín vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Užíková
Ekonomické zhodnotenie vybraných poľnohospodárskych plodín vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Valach
Ekonomické zhodnotenie výroby účinnosti biopalív
April 2011
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Valentíni
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Valentíni
Ekonomika výroby obilnín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vojnarovská
Ekonomika výroby zemiakov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Diana Žáková
Ekonomické zhodnotenie výroby olejnín vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikola Žovinová
Ekonomické zhodnotenie včelárskeho hospodárstva v regione Handlová
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress