Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identification number: 1304
University e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Ekonómia politiky biopalív v EÚ
September 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Bakaiová
Analýza tržieb SNM - Múzeum Bojnice
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Balala
Kvantitatívna analýza dopytu a ponuky vybraného agrosubjektu
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Balážová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Boris Baňas
Cost-benefit analýza investícií do ekologického poľnohospodárstva
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Barta
Správanie sa ekonomických subjektov na trhu s mäsom
April 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Behúlová
Analysis of demand and supply of the selected commodity in Slovak Republic
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Beník
Zahraničný obchod vybranej komodity
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Beránek
Bezpečnosť potravín
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Betková
Životné prostredie ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Bieleková, PhD.
Globalizácia a regionalizácia na slovenskom trhu s vínom
July 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Bišková
Ekonomika výroby vybranej poľnohospodárskej komodity vo VPP SPU Kolíňany
April 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. (FH) Gerald Franz Bonengel
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
August 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Borčin
Elektronické obchodovanie s agrárnymi komoditami
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Nikola Bosá
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Brezovský
Obchodovanie s vybranými agrárnymi komoditami v podmienkach EÚ
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivan Celder
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Cintulová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Cintulová
Výroba a spotreba ekologických potravín
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Černáková
Svetový trh s ropou
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Červeňáková
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Danišová
Životné prostredie ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Danišová
Nástroje znižovania nezamestnanosti mladých
April 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Beáta Detková
Potravinová bezpečnosť v krajinách V4
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Dinič
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Dubayová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Dudášová
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Ďurický
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Ďurinová
Bezpečnosť potravín
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Feketeová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Földesiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
April 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mária Fördösová
Trh bioproduktov a bio-potravín
April 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Gajdošová
Vývoj podpôr plynúcich do poľnohospodárstva
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Gašparovič
Nákladovosť výroby ako faktor tvorby zisku
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Gergeľová
Nezamestnanosť mladých
April 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucia Gocníková
Vplyv globalizácie na potravinovú bezpečnosť
August 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Hatala
Dopady ekonomickej krízy na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v SR
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Holešová
Agrárny trh vybranej komodity
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Holešová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Holka
Komparatívna analýza spotrebného koša SR a vybraných krajinách
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Homolová
WTO - úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Horská
Ceny a cenová politika v podmienkach agrokomplexu
April 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Horská
Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Hruštinárová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Huba
Podnikanie mladých v agrosektore
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chlebanová
Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva
April 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Illášová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdenka Ilovičová
Potravinová bezpečnosť
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Jakubíková
Svetový trh s ropou
May 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Jančovic
Analýza procesu zostavovania rozpočtu obce, úpravy a plnenie rozpočtu obce
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Jančovičová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Jánošíková
Ecological agriculture and organic food
April 2021Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Janšik
Proces prípravy, náboru, realizácia veľtrhov a výstav
April 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Joneková
Podnikanie mladých v agrosektore
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Dopady výroby biopalív na agrárny sektor
August 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
April 2021Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Erika Kiššová
Potravinová politika EÚ
April 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Korec
Ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ladislav Korgó, PhD.
Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom.
August 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bianka Körmendiová
Zdravie ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Košec
Poistenie poľnohospodárskej produkcie ako možnosť diverzifikácie rizika
April 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miriama Krajčovičová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinami
April 2020Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kráľová
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
May 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Barbora Krištofičová, PhD.
Ekologické potraviny - produkt ekologického poľnohospodárstva
August 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Krištofíková
Príjmová diferenciácia domácností
April 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Krivosudský
Nezamestnanosť vo vybraných regiónoch Slovenska
April 2021Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Kríž
Faktory návštevnosti divadla
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krtík
Potravinová politika EÚ
April 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lehetová
Vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa
April 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lenčéšová
Postavenie a porovnanie štátnych, cirkevných, obecných a súkromných domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v procese zabezpečovania sociálnej starostlivosti SR
April 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vladimíra Majerčíková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Natália Martvoňová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Melo, PhD.
Analýza pôsobnosti najvyšších kontrolných inštitúcií Česka a Slovenska, ich postavenie, právomoci, kompetencie a metodika výkonu výkonnostnej kontroly u subjektov verejnej
May 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Melo, PhD.
Business Entities as the Actors of Regional Development
April 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniel Melo, PhD.
Development and Competitiveness of Slovak Regions
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Mikovcová
Možnosti spracovania a využitia bioodpadu ako jedného z aspektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
April 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Minarovičová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Mojtová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
April 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Némethová
Zhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SR
April 2018Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Némethová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
April 2019Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
April 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Oláh
Agrárny trh vybranej komodity
April 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Oravcová
Životne prostredie ako faktor kvality života
April 2021Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stanislava Pavľáková, PhD.
Business Entities as Actors of Development and Competitiveness of Regions
September 2016Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Piškiová
Zahraničný obchod vybranej komodity
April 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Tomáš Poledník
Potravinová bezpečnosť v SR
April 2014Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Pružinec
Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov
April 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Rakovský
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
May 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Richterová, PhD.
Business plan Student information portal
April 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikola Richterová
Materiálne životné podmienky domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Salanciová
Zamestnanie ako faktor kvality života
April 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Sanitrová
Analýza ponuky a dopytu po produkte vybranej firmy
April 2011Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Senešiová
Analýza podnikateľských aktivít malého podniku v oblasti vidieckeho turizmu
April 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Senešiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
April 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Siváková
Analýza trhu s vínom v SR
May 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Slobodová
Výroba a spotreba ekologických potravín
April 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Somorovský
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
April 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Sordylová
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Romana Srnová
Zhodnotenie nákladovej efektívnosti paletového hospodárstva spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo.
April 2020Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Straňáková
Využitie fondov EÚ v poľnohospodárstve SR
May 2011Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Svoradová, PhD.
Ekonómia pracovnej sily v poľnohospodárstve v SR
September 2015Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Sýkorová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
April 2013Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Szabóová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
April 2016Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Szegényová
Zdravie ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Laura Szekeresová
Racionálne stravovanie ako faktor kvality života
April 2021Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Šemeláková
Ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny
April 2019Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Šemeláková
Výroba a spotreba bio-potravín
April 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Šípošová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šípošová
Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Štefek
WTO a vplyv na poľnohospodárstvo
May 2012Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Šturmová
Zamestnanosť ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leonarda Šurková
Vplyv agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity
April 2015Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Švantnerová
Bezpečnosť potravín
April 2015Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Tehelová
ANALYSIS OF SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES IN AGRO-TOURISM
April 2015Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Tóthová
WTO-úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
May 2011Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ulbríková
Vzdelanie ako faktor kvality života
April 2019Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vargová
Cenová asymetria vybraných druhov potravín
April 2011Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oľga Vargová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
May 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Vargová
Získavanie cudzích zdrojov pre financovanie aktivít podniku
May 2011Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Veszelková
Internetový obchod v globálnom svete
April 2011Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vidová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
April 2011Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vojtašková
Priestorová dostatočnosť pre alternatívne využitie pôdy
April 2011Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Werthová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovnia podnikateľských aktivít
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress