Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty          Projekty
     
Publikácie          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Ekonómia politiky biopalív v EÚ
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Bakaiová
Analýza tržieb SNM - Múzeum Bojnice
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Balala
Kvantitatívna analýza dopytu a ponuky vybraného agrosubjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nora Balážová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Boris Baňas
Cost-benefit analýza investícií do ekologického poľnohospodárstva
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Barta
Správanie sa ekonomických subjektov na trhu s mäsom
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Behúlová
Analysis of demand and supply of the selected commodity in Slovak Republic
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Beník
Zahraničný obchod vybranej komodity
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Beránek
Bezpečnosť potravín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Betková
Životné prostredie ako faktor kvality života
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Gerald Franz Bonengel
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Borčin
Elektronické obchodovanie s agrárnymi komoditami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Nikola Bosá
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Brezovský
Obchodovanie s vybranými agrárnymi komoditami v podmienkach EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ivan Celder
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Cintulová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Cintulová
Výroba a spotreba ekologických potravín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Černáková
Svetový trh s ropou
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Červeňáková
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Danišová
Životné prostredie ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikoleta Danišová
Nástroje znižovania nezamestnanosti mladých
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Beáta Detková
Potravinová bezpečnosť v krajinách V4
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Dinič
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Dubayová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mariana Dudášová
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Ďurický
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Feketeová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Földesiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Fördösová
Trh bioproduktov a bio-potravín
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Gajdošová
Vývoj podpôr plynúcich do poľnohospodárstva
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Gašparovič
Nákladovosť výroby ako faktor tvorby zisku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Gergeľová
Nezamestnanosť mladých
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Lucia Gocníková
Vplyv globalizácie na potravinovú bezpečnosť
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Hatala
Dopady ekonomickej krízy na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Holešová
Agrárny trh vybranej komodity
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Holešová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Holka
Komparatívna analýza spotrebného koša SR a vybraných krajinách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Homolová
WTO - úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Horská
Ceny a cenová politika v podmienkach agrokomplexu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Horská
Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Hruštinárová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Huba
Podnikanie mladých v agrosektore
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Chlebanová
Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Illášová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zdenka Ilovičová
Potravinová bezpečnosť
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Jakubíková
Svetový trh s ropou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Jančovic
Analýza procesu zostavovania rozpočtu obce, úpravy a plnenie rozpočtu obce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Jančovičová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Jánošíková
Ecological agriculture and organic food
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Janšik
Proces prípravy, náboru, realizácia veľtrhov a výstav
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Joneková
Podnikanie mladých v agrosektore
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Dopady výroby biopalív na agrárny sektor
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Erika Kiššová
Potravinová politika EÚ
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Korec
Ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ladislav Korgó, PhD.
Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom.
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bianka Körmendiová
Zdravie ako faktor kvality života
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Košec
Poistenie poľnohospodárskej produkcie ako možnosť diverzifikácie rizika
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriama Krajčovičová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Kráľová
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Barbora Krištofičová, PhD.
Ekologické potraviny - produkt ekologického poľnohospodárstva
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Krištofíková
Príjmová diferenciácia domácností
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marek Krivosudský
Nezamestnanosť vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. David Kríž
Faktory návštevnosti divadla
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Krtík
Potravinová politika EÚ
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Lehetová
Vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Lenčéšová
Postavenie a porovnanie štátnych, cirkevných, obecných a súkromných domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v procese zabezpečovania sociálnej starostlivosti SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Vladimíra Majerčíková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Martvoňová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Analýza pôsobnosti najvyšších kontrolných inštitúcií Česka a Slovenska, ich postavenie, právomoci, kompetencie a metodika výkonu výkonnostnej kontroly u subjektov verejnej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Business Entities as the Actors of Regional Development
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Development and Competitiveness of Slovak Regions
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Mikovcová
Možnosti spracovania a využitia bioodpadu ako jedného z aspektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Minarovičová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Mojtová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Némethová
Zhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Némethová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Novák
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Oláh
Agrárny trh vybranej komodity
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Veronika Oravcová
Životne prostredie ako faktor kvality života
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Stanislava Pavľáková, PhD.
Business Entities as Actors of Development and Competitiveness of Regions
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Piškiová
Zahraničný obchod vybranej komodity
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Tomáš Poledník
Potravinová bezpečnosť v SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Pružinec
Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Rakovský
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Richterová, PhD.
Business plan Student information portal
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Nikola Richterová
Materiálne životné podmienky domácností SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Salanciová
Zamestnanie ako faktor kvality života
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Sanitrová
Analýza ponuky a dopytu po produkte vybranej firmy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Senešiová
Analýza podnikateľských aktivít malého podniku v oblasti vidieckeho turizmu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Senešiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Siváková
Analýza trhu s vínom v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Slobodová
Výroba a spotreba ekologických potravín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Somorovský
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Sordylová
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Romana Srnová
Zhodnotenie ekonomickej činnosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Straňáková
Využitie fondov EÚ v poľnohospodárstve SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Svoradová, PhD.
Ekonómia pracovnej sily v poľnohospodárstve v SR
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Sýkorová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Szabóová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Szegényová
Zdravie ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Laura Szekeresová
Racionálne stravovanie ako faktor kvality života
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Šemeláková
Ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Diana Šemeláková
Výroba a spotreba bio-potravín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Šípošová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šípošová
Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivan Štefek
WTO a vplyv na poľnohospodárstvo
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adriana Šturmová
Zamestnanosť ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Leonarda Šurková
Vplyv agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Švantnerová
Bezpečnosť potravín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Tehelová
ANALYSIS OF SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES IN AGRO-TOURISM
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Tóthová
WTO-úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Ulbríková
Vzdelanie ako faktor kvality života
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vargová
Cenová asymetria vybraných druhov potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oľga Vargová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Vargová
Získavanie cudzích zdrojov pre financovanie aktivít podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Veszelková
Internetový obchod v globálnom svete
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Vidová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Vojtašková
Priestorová dostatočnosť pre alternatívne využitie pôdy
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Werthová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovnia podnikateľských aktivít
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná