Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Ekonómia politiky biopalív v EÚ
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Bakaiová
Analýza tržieb SNM - Múzeum Bojnice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Balala
Kvantitatívna analýza dopytu a ponuky vybraného agrosubjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nora Balážová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Boris Baňas
Cost-benefit analýza investícií do ekologického poľnohospodárstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Barta
Správanie sa ekonomických subjektov na trhu s mäsom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Behúlová
Analysis of demand and supply of the selected commodity in Slovak Republic
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Beník
Zahraničný obchod vybranej komodity
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Beránek
Bezpečnosť potravín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Betková
Životné prostredie ako faktor kvality života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Dipl.-Ing. (FH) Gerald Franz Bonengel
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Borčin
Elektronické obchodovanie s agrárnymi komoditami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nikola Bosá
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Brezovský
Obchodovanie s vybranými agrárnymi komoditami v podmienkach EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivan Celder
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Cintulová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Cintulová
Výroba a spotreba ekologických potravín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Černáková
Svetový trh s ropou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Červeňáková
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Danišová
Životné prostredie ako faktor kvality života
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Danišová
Nástroje znižovania nezamestnanosti mladých
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Beáta Detková
Potravinová bezpečnosť v krajinách V4
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Dinič
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Dubayová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mariana Dudášová
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrik Ďurický
Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Feketeová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Földesiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mária Fördösová
Trh bioproduktov a bio-potravín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Gajdošová
Vývoj podpôr plynúcich do poľnohospodárstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Gašparovič
Nákladovosť výroby ako faktor tvorby zisku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Gergeľová
Nezamestnanosť mladých
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lucia Gocníková
Vplyv globalizácie na potravinovú bezpečnosť
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Hatala
Dopady ekonomickej krízy na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Holešová
Agrárny trh vybranej komodity
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Holešová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Holka
Komparatívna analýza spotrebného koša SR a vybraných krajinách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Homolová
WTO - úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Horská
Ceny a cenová politika v podmienkach agrokomplexu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Horská
Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Hruštinárová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Huba
Podnikanie mladých v agrosektore
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Chlebanová
Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Illášová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdenka Ilovičová
Potravinová bezpečnosť
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Jakubíková
Svetový trh s ropou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Jančovic
Analýza procesu zostavovania rozpočtu obce, úpravy a plnenie rozpočtu obce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Jančovičová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Jánošíková
Ecological agriculture and organic food
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Janšik
Proces prípravy, náboru, realizácia veľtrhov a výstav
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Joneková
Podnikanie mladých v agrosektore
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Dopady výroby biopalív na agrárny sektor
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Karaš
Voľný čas ako faktor kvality života
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Erika Kiššová
Potravinová politika EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ildikó Kiššová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Korec
Ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ladislav Korgó, PhD.
Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bianka Körmendiová
Zdravie ako faktor kvality života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Košec
Poistenie poľnohospodárskej produkcie ako možnosť diverzifikácie rizika
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miriama Krajčovičová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinami
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kráľová
Priame zahraničné investície a ekonomický rast
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Barbora Krištofičová, PhD.
Ekologické potraviny - produkt ekologického poľnohospodárstva
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Krištofíková
Príjmová diferenciácia domácností
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Krivosudský
Nezamestnanosť vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. David Kríž
Faktory návštevnosti divadla
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Krtík
Potravinová politika EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Lehetová
Vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Lenčéšová
Postavenie a porovnanie štátnych, cirkevných, obecných a súkromných domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v procese zabezpečovania sociálnej starostlivosti SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vladimíra Majerčíková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Natália Martvoňová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Analýza pôsobnosti najvyšších kontrolných inštitúcií Česka a Slovenska, ich postavenie, právomoci, kompetencie a metodika výkonu výkonnostnej kontroly u subjektov verejnej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Business Entities as the Actors of Regional Development
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Development and Competitiveness of Slovak Regions
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Mikovcová
Možnosti spracovania a využitia bioodpadu ako jedného z aspektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Minarovičová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Mojtová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Némethová
Zhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Némethová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Novák
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Oláh
Agrárny trh vybranej komodity
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Oravcová
Životne prostredie ako faktor kvality života
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Stanislava Pavľáková, PhD.
Business Entities as Actors of Development and Competitiveness of Regions
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Piškiová
Zahraničný obchod vybranej komodity
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Tomáš Poledník
Potravinová bezpečnosť v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Pružinec
Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Rakovský
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Richterová, PhD.
Business plan Student information portal
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Richterová
Materiálne životné podmienky domácností SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Salanciová
Zamestnanie ako faktor kvality života
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Sanitrová
Analýza ponuky a dopytu po produkte vybranej firmy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Senešiová
Analýza podnikateľských aktivít malého podniku v oblasti vidieckeho turizmu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Senešiová
Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Siváková
Analýza trhu s vínom v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Slobodová
Výroba a spotreba ekologických potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Somorovský
Vplyv globalizácie na obchod s hroznovým vínom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Sordylová
Svetová banka - úlohy a postavenie v svetovej ekonomike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Romana Srnová
Zhodnotenie nákladovej efektívnosti paletového hospodárstva spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Straňáková
Využitie fondov EÚ v poľnohospodárstve SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Svoradová, PhD.
Ekonómia pracovnej sily v poľnohospodárstve v SR
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Sýkorová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linda Szabóová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Szegényová
Zdravie ako faktor kvality života
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Laura Szekeresová
Racionálne stravovanie ako faktor kvality života
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Šemeláková
Ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Šemeláková
Výroba a spotreba bio-potravín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Šípošová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šípošová
Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Štefek
WTO a vplyv na poľnohospodárstvo
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Šturmová
Zamestnanosť ako faktor kvality života
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leonarda Šurková
Vplyv agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Švantnerová
Bezpečnosť potravín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Tehelová
ANALYSIS OF SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES IN AGRO-TOURISM
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Tóthová
WTO-úlohy a postavenie v medzinárodnom obchode
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Ulbríková
Vzdelanie ako faktor kvality života
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vargová
Cenová asymetria vybraných druhov potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oľga Vargová
Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vargová
Získavanie cudzích zdrojov pre financovanie aktivít podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Veszelková
Internetový obchod v globálnom svete
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Vidová
Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vojtašková
Priestorová dostatočnosť pre alternatívne využitie pôdy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Werthová
Možnosti získania cudzích zdrojov financovnia podnikateľských aktivít
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná