Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Dopady výroby biopalív na agrárny sektor
Autor: Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Oponent 2:prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent 3:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dopady výroby biopalív na agrárny sektor
Abstrakt:EÚ zadefinovala záväzné ciele v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorých súčasťou sú biopalivá. Jedným z hlavných cieľov politiky biopalív je zvyšovanie podielu biozložky na celkovej spotrebe fosílnych palív. Naplnenie stanovených cieľov prispieva k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti a zlepšeniu stavu životného prostredia. Na výrobu biopalív sa využívajú poľnohospodárske plodiny, preto je na mieste otázka, či ovplyvňuje zvyšovanie podielu biopalív agrárny sektor. Ambiciózne ciele a mandáty stanovené EÚ podporujú rozvoj biopalív a tým aj pestovanie plodín určených na ich výrobu. Biopalivá sú aktuálnou a kontroverznou tematikou, z ekologického pohľadu, z pohľadu zvyšovania cien energií a potravín, ako aj z dôvodu etického vo vzťahu k nedostatku potravín v rozvojových krajinách a záberu pôdy primárne určenej na potravinové účely. Práca je zameraná na zhodnotenie dopadov výroby biopalív na rozvíjajúci sa trh s biopalivami a agrárny sektor. Problematika biopalív je zaujímavá a zaznamenáva rastúci záujem vo svete, a práve z už uvedených špecifík je dôležité prikladať tejto téme náležitú pozornosť.
Kľúčové slová:biopalivá, obnoviteľné zdroje energie, bionafta, bioetanol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene