Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obchodovanie s vybranými agrárnymi komoditami v podmienkach EÚ
Autor: Ing. Matej Brezovský
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obchodovanie s vybranými agrárnymi komoditami v podmienkach EÚ
Abstrakt:Poľnohospodárstvo každej krajiny plní primárnu funkciu v národnom hospodárstve krajiny. V Európskej únii sa mu od jej vzniku venuje veľká pozornosť. Takmer 60 % legislatívy je zameraná na oblasť poľnohospodárstva a 44 % finančných prostriedkov smeruje práve do tejto oblasti. Z pohľadu rastlinnej výroby a produkcie zohrávajú dominantnú úlohu obilniny, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä pšenicu, jačmeň a kukuricu. Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť a posúdiť stav obchodovania s obilninami na trhu EÚ a v Slovenskej republike. Základným prvkom fungovania agrárneho trhu sú legislatívne pravidlá, ktoré vytvárajú predpoklady pre Spoločnú organizáciu trhu. Jej hlavnou úlohou je najmä ochrániť vnútorný trh pred lacnou zahraničnou konkurenciou a podporiť domácich výrobcov. EÚ je v pestovaní obilnín významným hráčom vo svete. Najväčším podielom sa na tom podieľajú Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko a Taliansko. Tieto krajiny sú súčasne najväčšími producentmi aj exportérmi. Vývoj svetových cien obilnín sa odvíja najmä od trhu EÚ, Číny, USA, Ruska a Indie. V SR má pestovanie obilnín dlhú tradíciu. Obilniny sú primárne pestovanou plodinou a od vstupu do EÚ každoročne vyprodukuje SR vysoký objem. Z hľadiska zahraničného obchodu si SR udržiava dlhodobo aktívne saldo a disponuje aj konkurenčnou výhodou. Dôvodom celosvetového vysokého záujmu pestovania obilnín v súčasnosti je splnenie požiadavky potravinovej sebestačnosti. Príčinu treba hľadať najmä vo zvyšovaní populácie v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách ako Čína a India. Novým trendom sa stáva aj využitie obilnín na výrobu biopalív, ktoré majú v budúcnosti slúžiť ako energetická alternatíva.
Kľúčové slová:obilniny, agrárny obchod, agrárny trh, poľnohospodárstvo, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene