Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dopady ekonomickej krízy na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v SR
Autor: Ing. Stanislav Hatala
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dopady ekonomickej krízy na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v SR
Abstrakt:Slovenská republika je proexportne orientovanou krajinou, ktorá v predkrízovom období bola jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík Eurozóny. Jej otvorenosť zahraničným trhom zapríčinila, že globálna ekonomická kríza sa negatívne prejavila na raste HDP, úrovne zamestnanosti, v raste cenovej hladiny, poklesu zahraničného obchodu a na kvalite podnikateľského prostredia. Cieľom diplomovej práce je spoznať dopady globálnej ekonomickej krízy na podnikateľské prostredie Slovenskej republiky. Analyzujeme vplyv krízy na makroekonomické ukazovatele a hodnotíme dopady na podnikateľské prostredie, aby sme identifikovali základné problémy, ktoré negatívne vplývajú na podnikateľskú aktivitu. Z výsledku práce sme zistili, že podnikateľské prostredie dlhodobo považuje za problém úroveň vymožiteľnosti práva, korupciu a klientelizmus, vysokú administratívnu náročnosť, meniace sa zákony, zhoršenú platobnú disciplínu, rast cien vstupov a iné. Aby došlo k zlepšeniu podnikateľského prostredia, tak podnikatelia požadujú zavedenie flexibilnejšieho trhu práce, systémov na odbúranie administratívnej náročnosti a dodržiavane rozpočtovej zodpovednosti zo strany štátu.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, inflácia, podnikateľské prostredie, zahraničný obchod, hrubý domáci produkt, ekonomická kríza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene