Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného podniku
Autor: Ing. Jakub Korec
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného podniku
Abstrakt:V diplomovej práci sa nachádza ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít podniku RAJO, a.s. V prvej časti rozoberáme názory domácich a zahraničných autorov na ekonomické zhodnotenie podnikateľských aktivít podniku a cieľ práce, čo predstavuje teoretické spracovanie problematiky. Ďalšiu časť tvorí história, organizačná štruktúra a informácie o skúmanom podniku. V tejto časti sa taktiež nachádzajú pracovné postupy, ktoré potrebujeme pre analýzu ekonomických ukazovateľov. Vo výsledkoch práce analyzujeme výnosy, náklady, výsledok hospodárenia, posudzujeme financovanie obežného a neobežného majetku. Vo výsledkoch práce sa nachádza aj analýza ex post, ktorá hodnotí súčasné a minulé výsledky podniku, výpočet cash flow a analýza ex ante, ktorá predpovedá vývoj v budúcnosti. Následne výsledky interpretujeme. Ekonomické zhodnotenie je vykonané v rokoch 2007 -- 2009. Zdrojmi informácií sú údaje získané zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Záver práce zhodnotí finančnú situáciu v podniku, odporúčanie návrhov na zníženie slabých stránok v podniku, aby si postavenie na trhu vo firme zvýšilo.
Kľúčové slová:Ex post, RAJO, a.s., Výsledok hospodárenia, Výnosy, Ekonomická analýza, Ex ante, Náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene