Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:WTO a vplyv na poľnohospodárstvo
Autor: Ing. Ivan Štefek
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:WTO a vplyv na poľnohospodárstvo
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberala posúdením postavenia WTO v medzinárodnom obchode a jej vplyvom na poľnohospodárstvo so špecifikáciou na svetové a slovenské poľnohospodárstvo. V práci sú vyjadrené názory odborníkov na súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, a zároveň poukazuje na problematiku WTO, medzinárodného obchodu, agrárneho obchodu a vplyvu Svetovej obchodnej organizácie na vybrané oblasti poľnohospodárstva. Súčasne sú uvedené klady a zápory vplyvu WTO na poľnohospodárstvo vo vybraných oblastiach. Štúdiom tejto problematiky spolu so získanými údajmi boli navrhnuté možné odporúčania, ktoré napomôžu k zvýšeniu vplyvu Svetovej obchodnej organizácie na poľnohospodárstvo.
Kľúčové slová:WTO, medzinárodný obchod, agrárny obchod, liberalizácia, poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene