Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Potravinová bezpečnosť
Autor: Bc. Zdenka Ilovičová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potravinová bezpečnosť
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na skúmanie potravinovej bezpečnosti v krajinách EÚ. Zaoberá sa problémom potravinovej bezpečnosti, ukazovateľmi potravinovej bezpečnosti, trhom potravín, kvalitou potravín, potravinovou politikou, produkciou potravín a hlavne potravinovou sebestačnosťou krajín EÚ, sebestačnosťou v oblasti mlieka a mäsa. Všetky informácie som získavala štúdiom dostupnej literatúry. Potravinová bezpečnosť je určená dostupnosťou potravín, prístupom k potravinám, využitím a stabilitou dodávok, a súvisí s bezpečnosťou živobytia. Hodnotenie bezpečnosti potravín zahŕňa ukazovatele dostupnosti potravín, prístupu k potravinám a nutričného stavu. Navrhovanie a realizácia vhodnej potravinovej politiky je pretrvávajúcou výzvou v rozvojových krajinách. Zatiaľ čo ostatné krajiny zlepšili dostupnosť potravín na jedného obyvateľa v priebehu posledných 30 rokov, v Afrike dostupnosť klesala. Ale potravinová bezpečnosť je niečo viac ako len ponuka. Záleží aj od prístupu, čo teda znamená, že rozhodujúce sú príjmy z vytváraných pracovných miest. Technologické zmeny a produkcia potravín sú vnímané ako dôležité nástroje na zníženie hladu a podvýživy. Prijímanie nových plodín, vylepšovanie už existujúcich plodín a nových technológií ako je biotechnológia by mohli zlepšiť zabezpečovanie domácností potravinami.
Kľúčové slová:potravinová politika, Potravinová bezpečnosť, potravinová sebestačnosť, potravinová produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene