Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
Autor: Ing. Martina Horská
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Stanislava Pavľáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na analýzu postavenia a vplyvu podnikateľských subjektov na regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov. Podnikateľské subjekty sú považované za jedného z hlavných aktérov rozvoja regiónov z dôvodu, že aktivity vykonávané podnikateľskými subjektami v regiónoch, môžu mať na rozvoj týchto regiónov pozitívny, alebo negatívny vplyv. Prvá časť práce obsahuje teoretické uvedenie témy a názory odborníkov na skúmanú tému. V teoretickej časti práce sú definované pojmy ako región, regionálny rozvoj, konkurencieschopnosť regiónov a podniky. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať postavenie podnikateľských subjektov ako aktérov rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov za pomoci analýzy vybraných faktorov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie a rozvoj regiónov. Na splnenie hlavného cieľa boli v druhej časti bakalárskej práce za použitia vhodných metód vypracované čiastkové ciele, ktorých zhrnutie je uvedené za každou podkapitolou vlastnej práce. Priebeh, postupy a čiastkové závery skúmania sú zhrnuté a vyhodnotené v závere bakalárskej práce.
Kľúčové slová:konkurencieschopnosť regiónov, podnikateľské subjekty, región, regionálny rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene