Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zahraničný obchod vybranej komodity
Autor: Ing. Jana Piškiová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zahraničný obchod vybranej komodity
Abstrakt:Diplomová práca s názvom Zahraničný obchod vybranej komodity sa zaoberá analýzou zahraničného obchodu vybranej komodity pšenica. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť vývoj a súčasný stav zahraničného obchodu Slovenskej republiky vybranej komodity pšenice. Predchádzajú tomu dva parciálne ciele a to prvý analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky na základe komoditnej a teritoriálnej štruktúry a analýza otvorenosti slovenskej ekonomiky, na základe ktorých sme dospeli dvom názorom. Slovensko má najintenzívnejšie vzťahy v rámci zahraničného obchodu s krajinami EÚ a že Slovensko je malá krajina s otvorenou ekonomikou citlivou na vývoj vonkajšieho prostredia. Druhým parciálnym cieľom je analýza a zhodnotenie produkcie pšenice na Slovensku. Tieto parciálne ciele predchádzajú hlavnému cieľu samotnému zahraničnému obchodu so pšenicou v nami zvolenom období a to od roku 2004-2011 v rámci ekonomického zoskupenia Európskej Únie. Dospeli sme k záverom, že Slovensko je sebestačné v pestovaní pšenice a tak môže časť produkcie umiestňovať na zahraničných trhoch. Dôležitými faktormi sú počasie a vývoj cien pšenice vo svete. Pomocou ukazovateľa komparatívnych výhod indexu RCA sme potvrdili, že pšenica má konkurenčnú výhodu.
Kľúčové slová:zahraničný obchod, dovoz, vývoz, pšenica, index RCA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene