Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Agrárny trh vybranej komodity
Autor: Ing. Mária Holešová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Agrárny trh vybranej komodity
Abstrakt:Agrárny trh je jednou z najvýznamnejších oblastí hospodárstva. Je členený na viacero čiastkových trhov či už rastlinnej alebo živočíšnej výroby. Predkladaná diplomová práca je zameraná na agrárny trh mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý patrí k popredným odvetviam hospodárstva nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Jeho nezameniteľný význam spočíva predovšetkým v tom, že zabezpečuje výživu obyvateľstva, pričom komodita mlieka nie je nahraditeľná žiadnymi inými potravinami. Ďalší význam mliekarenstva predstavuje jeho nezastupiteľnosť v ekonomike krajiny. Práca je rozdelená do troch kapitol, obsahuje dve tabuľky a dvadsaťjeden grafov. Prvá kapitola je zameraná na vývoj agrárneho trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami na Slovensku, pričom popisuje vývoj počtu dojníc, priemernej dojivosti, výroby, spotreby, nákupných a spotrebiteľských cien a zahraničného obchodu. V prvej kapitole ďalej popisujeme vplyv štátnej regulácie na agrárny trh mlieka a mliečnych výrobkov, a to konkrétne reguláciu prostredníctvom mliečnych kvót a program "Školské mlieko". Druhá kapitola pojednáva o agrárnom trhu mlieka a mliečnych výrobkov v krajinách Európskej únie. Konkrétne sa tu venujeme produkcii, spotrebe a zahraničnému obchodu v Únii, a tiež porovnaniu produkcie mlieka a ceny mlieka v Európskej únii a na Slovensku. V práci hodnotíme vývoj na agrárnom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami od roku 2000, pričom sa snažíme analyzovať príčiny tohto vývoja na základe štatistických údajov a výročných správ prislúchajúcich výskumných ústavov. Posledná kapitola skúma závislosť medzi časom a výrobou mlieka a mliečnych výrobkov, spotrebou vybraných produktov mlieka a spotrebiteľských cien vybraných produktov mlieka očistených o infláciu, a na základe tejto závislosti odhadujeme budúci vývoj na Slovensku.
Kľúčové slová:agrárny trh, mlieko, mliečne výrobky, výroba, spotreba, ceny, zahraničný obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene