Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
Autor: Ing. Jana Cintulová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín
Abstrakt:V súčasnosti sa veľa vyspelých krajín zaoberá ekologickým poľnohospodárstvom, kde výmera ekologickej pôdy tvorí podstatnú časť z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Na Slovensku je ekologické poľnohospodárstvo vo vývoji. Podľa programu ekologického rozvoja sa začalo rozširovať. Poľnohospodári začali konverziou z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo. Každý ekologický poľnohospodár je certifikovaný a každoročne kontrolovaný. Témou diplomovej práce je komparatívna analýza výroby a spotreby ekologických potravín. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie výroby a spotreby ekologických potravín a jej porovnanie s Českou republikou. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť tvorí vývoj ekologického poľnohospodárstva, porovnanie konvenčného poľnohospodárstva s ekologickým, konverzia na ekologické poľnohospodárstvo. V tejto časti je spracovaná aj štruktúra subjektov a pôdneho fondu v ekologickom poľnohospodárstve. V závere tejto časti sme sa venovali certifikácii v ekologickom poľnohospodárstve, vývozu a dovozu ekologických potravín. V druhej časti sme sa venovali spotrebe ekologických potravín a analyzovaniu trendov v spotrebe ekologických potravín. Pre zistenie aktuálneho stavu na trhu s ekologickými potravinami sme použili dotazník, ktorý sme v tejto časti analyzovali a porovnávali so súčasným trendom v spotrebe ekologických potravín. V práci boli splnené všetky stanovené parciálne ciele, ktoré viedli k splneniu hlavného cieľa. Bolo zistené, že súčasný trend a analýza výsledkov dotazníka sa v dôležitých bodoch zhoduje. Medzi ne zaraďujeme informovanosť o ekologických potravinách, ich nakupovanie a porovnanie kvality konvenčných a ekologických potravín.
Kľúčové slová:ekologický poľnohospodár, ekologické potraviny, konvenčné poľnohospodárovo, ekologické poľnohospodárstvo, certifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene