Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Podnikateľské subjekty ako aktéri regionálneho rozvoja
Autor: Ing. Daniel Melo, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Nemky
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Business Entities as the Actors of Regional Development
Abstrakt:The diploma thesis is aimed on the evaluation and determination of the impact of the business entities on regional development. Business entities are considered to be the main actors that can positively or negatively affect the level of development in the Slovak regions. The first part of the thesis is focused on the theoretical introduction of the theme. We define and characterize the main terms that are necessary to mention for better understanding of this diploma thesis -- business entities, region, regional development and competitiveness. The main aim of the diploma thesis - to analyze position of business entities as the main actors of regional development and their influence on selected regional macroeconomic indicators, with the emphasis put on the development of those indicators -- is described by the partial objectives in the second chapter of the diploma thesis. By using appropriate methods, the diploma thesis summarizes, describes and evaluates the level of development in selected regions. In the last part, the overall economic situation and in this way a level of regional development is assessed. The diploma thesis' objectives, progress and results are summed up in the conclusion.
Kľúčové slová:overall economic situation, business entities, regional development, Slovak regions

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene