Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Ekologické potraviny - produkt ekologického poľnohospodárstva
Autor: Ing. Barbora Krištofičová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Oponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Oponent 3:prof. Dr. Ing. Libor Grega
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické potraviny - produkt ekologického poľnohospodárstva
Abstrakt:Ekologické poľnohospodárstvo má vo svete i v Európe stabilné postavenie, a jeho pozícia v každej krajine sa posilňuje. Podobne je to aj na Slovensku. Ekologické poľnohospodárstvo je zatiaľ mladým odvetvím národného hospodárstva s 20-ročnou históriou, ale jeho pozitívny vývoj a prognózy nasvedčujú, že je o túto formu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde stále väčší záujem. Dizertačná práca je obsahovo rozdelená do dvoch ucelených častí. Prvá časť sa zaoberá vývojom vybraných charakteristík ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a prognózovaním možného vývoja niektorých z nich. Druhá časť je venovaná skúmaniu trhu s ekologickými potravinami s dôrazom na analýzu výroby a spotreby ekologických potravín. Na určenie prognózy vývoja výmery ekologickej poľnohospodárskej pôdy a počtu ekologických fariem bola v dizertačnej práci použitá analýza časových radov, model exponenciálneho vyrovnávania časových radov. Z metód boli použité Brownovo exponenciálne vyrovnávanie a Holtovo exponenciálne vyrovnávanie. Pri analyzovaní trhu s ekologickými potravinami dizertačná práca vychádza z údajov zozbieraných pomocou dvoch rozsiahlych dotazníkových prieskumov. Jeden bol zameraný na výrobcov ekologických potravín a druhý na konečných spotrebiteľov.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, ekologické potraviny, výroba, spotreba, dotazníkový prieskum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene