Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nástroje znižovania nezamestnanosti mladých
Autor: Bc. Nikoleta Danišová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nástroje znižovania nezamestnanosti mladých
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo aktívne vyhľadávanie nástrojov znižovania nezamestnanosti mladých ľudí. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť obsahuje základné pojmy nezamestnanosti ako sú pojem nezamestnanosť, formy nezamestnanosti, trh práce, sociálne a ekonomické dopady nezamestnanosti a nezamestnanosť mladých ľudí. Praktická časť je zameraná na aktuálnu situáciu na Slovensku a analyzuje nezamestnanosť mladých ľudí, vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku, ale aj v porovnaní s vývojom nezamestnanosti mladých ľudí v iných štátoch. Nosnou časťou je charakteristika a analýza jednotlivých nástrojov na znižovanie nezamestnanosti mladých. Údaje boli získane zo Štatistických ročeniek Slovenskej republiky, Eurostatu, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Hlohovci, z odborných časopisov, zborníkov.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, trh práce, nezamestnanosť mladých

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene