Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Autor: Ing. Zuzana Illášová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Abstrakt:Táto práca študuje ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti. Nezamestnanosť v prvom rade predstavuje pre jedinca závažný ekonomický problém, avšak je potrebné si uvedomovať aj vplyv nezamestnanosti na sociálne stránky ľudí. Nezamestnanosť vplýva na životnú úroveň, psychiku, zdravie a vzťahy nezamestnanosťou zasiahnutých. V prvej kapitole sa zameriavame na teoretické vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa nezamestnanosti, jej príčin a dôsledkov. V druhej kapitole práce je posudzovaná nezamestnanosť jej vývoj a vplyv na rôzne ekonomické a sociálne aspekty. Skúmaný je aj ekonomický vývoj na Slovensku. Touto prácou sa snažíme poukázať na význam nezamestnanosti a možné riziká jej rastu. Našou snahou v práci bolo poukázať ako sa pohyb nezamestnanosti odráža v rôznych ekonomických a sociálnych sférach.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, vplyv, vývoj, dôsledok, životná úroveň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene