Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnosť potravín
Autor: Ing. Michaela Švantnerová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť potravín
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti potravín, ktorej základom je snaha o maximálnu ochranu spotrebiteľa pred potenciálnym rizikom vyplývajúcim z konzumácie potravín. Definuje potravinovú bezpečnosť, kvalitu a definuje možné ochorenia z potravín. Cieľom práce je taktiež poukázať na význam politiky bezpečnosti potravín ako významnej zložky hospodárskej politiky štátu v súlade s pravidlami EÚ. Približuje Potravinový kódex, Zelenú knihu potravinového práva a Bielu knihu bezpečnosti potravín. Definuje systém RASFF, EFSA. Do práce zaraďujeme aj kapitolu zaoberajúcou sa potravinovými podvodmi a klamlivým označovaním tovaru.
Kľúčové slová:ohrozenia, potravinová bezpečnosť, bezpečnosť potravín, politika bezpečnosti potravín, podvody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene