Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza procesu zostavovania rozpočtu obce, úpravy a plnenie rozpočtu obce
Autor: Ing. Andrej Jančovic
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Kukučková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza procesu zostavovania rozpočtu obce, úpravy a plnenie rozpočtu obce
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a analýza jednotlivých častí rozpočtov mesta Nitry v sledovaných rokoch 2010, 2011 a 2012. Potrebné údaje o rozpočtoch sme analyzovali zo Záverečných účtov mesta Nitry a pomocou podrobných analýz príjmov a výdavkov jednotlivých častí rozpočtov, ktoré sme rozčlenili na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, sme dospeli k identifikovaniu prebytkov a schodkov rozpočtu a ich financovania. V súčasnej dobe je hlavnou úlohou každej obce zabezpečenie finančnej stability a docielenie priaznivého finančného vývoja do ďalších rokov. Prvú časť diplomovej práce tvorí teoretická časť, v ktorej sú vymedzené základné pojmy: verejný sektor, verejné financie a jej funkcie, obec a rozpočet obce, fiškálna decentralizácia. Praktická časť je venovaná hlavne analyzovaniu celkového a rozpočtového hospodárenia mesta Nitry za sledované obdobie a zhodnoteniu príjmov a výdavkov mesta Nitry. V práci sa nachádza komparácia rozpočtu mesta Nitry s rozpočtom mesta Nové Zámky na základe spoločného znaku okresného mesta. Príjmy a výdavky sú zhodnotené jednotlivo podľa členenia a tým pádom analýza poskytuje ucelený obraz o hospodárení mesta v rokoch 2010 - 2012. Záver práce pozostáva zo zhodnotenia plnení jednotlivých rozpočtov a návrhov na zefektívnenia rozpočtu.
Kľúčové slová:príjmy rozpočtu obce, výdavky rozpočtu obce, verejné financie, rozpočet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene