Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparatívna analýza spotrebného koša SR a vybraných krajinách
Autor: Ing. Tomáš Holka
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparatívna analýza spotrebného koša SR a vybraných krajinách
Abstrakt:Cieľom práce "Komparatívna analýza spotrebného koša Slovenskej republiky a vybraných krajín" je porovnanie spotrebných košov Slovenskej republiky a vybraných krajín z hľadiska váh jednotlivých odborov a ich historického vývoja. V prvej kapitole stručne charakterizujeme spotrebný kôš, jeho štruktúru a spôsoby využitia. V druhej kapitole formulujeme ciele diplomovej práce a v tretej kapitole opisujeme postupy použité pri analýze. Štvrtá kapitola je rozdelená do štyroch častí. V prvej časti sa zaoberáme vzájomným porovnávaním spotrebných košov Slovenskej republiky platných pre roky 2005 až 2014. Tieto analyzujeme z hľadiska váh jednotlivých odborov, sledujeme ich rast alebo pokles počas jednotlivých rokov a tiež podiely výdavkov na jednotlivé odbory vzhľadom k celkovým výdavkom. V ďalšej časti kapitoly porovnávame váhy odborov spotrebných košov všetkých 28 krajín Európskej únie v rokoch 1998 a 2014, a tiež porovnávame rozdiely medzi týmito dvomi obdobiami. V tretej časti robíme analýzu vývoja váh všetkých 12 odborov spotrebného koša SR v porovnaní s vývojom spotrebných košov Nemecka, Bulharska a Českej republiky. Výsledky analýzy sú podporované množstvom grafov. Najvýznamnejšie zistenia sú zhrnuté v závere práce.
Kľúčové slová:spotrebný kôš, komparatívna analýza, COICOP, váhy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene