Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nezamestnanosť mladých
Autor: Bc. Denisa Gergeľová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nezamestnanosť mladých
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je nástroje znižovania nezamestnanosti mladých na Slovensku. Nezamestnanosť je známy sociálno-ekonomický problém v každej krajine. Základný cieľ práce je zostavenie prehľadu nezamestnanosti a nájdenie možných nástrojov na jej znižovanie. V práci sme sa zamerali na analýzu vývoja nezamestnanosti za časové obdobie rokov 1994 až 2014.Analýza bola zameraná na skúmanie vývoja celkovej nezamestnanosti, nezamestnanosti podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa pohlavia. Najvyššia miera nezamestnanosti bola evidovaná v období rokov 2000 -- 2004 a v rokoch hospodárskej krízy. Skúmaním nezamestnanosti podľa stupňa dosiahnutého vzdelania bola preukázaná najvyššia nezamestnanosť u ľudí s ukončeným nižším stredoškolským vzdelaním. V rámci pohlavia, bola vyššia nezamestnanosť zistená u žien. Za najúčinnejšie nástroje vedúce k zníženiu miery nezamestnanosti považujeme zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu obyvateľstva.
Kľúčové slová:miera nezamestnanosti, nezamestnanosť, mladý ľudia, nástroje znižovania nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene