Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza tržieb SNM - Múzeum Bojnice
Autor: Bc. Lucia Bakaiová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza tržieb SNM - Múzeum Bojnice
Abstrakt:Primárnym cieľom mojej práce je celkové zhodnotenie tržieb príspevkovej organizácie Slovenského národného múzea -- Múzeum Bojnice. Medzi parciálne ciele zahrňujem zhodnotenie vývoja a výšky tržieb Slovenského národného múzea -- Múzeum Bojnice s ohľadom na návštevnosť a s ohľadom na ceny vstupného. V prvej časti práce som priblížila teoretickú problematiku z oblasti nákladov, výnosov, tvorby ceny a problematiky spojenej s neziskovými organizáciami. V druhej časti som objasnila ciele práce, ktorými sú zhodnotenie vývoja a výšky tržieb SNM- Múzea Bojnice. V ďalšej časti som upresnila metodiku práce, kde som sa zamerala na korelačnú analýzu a výber vhodných kultúrnych podujatí a v záverečnej časti práce je z ponuky podujatí SNM -- múzea Bojnice spracovaných zo širokej škály všetkých nimi organizovaných kultúrnych podujatí päť najnavštevovanejších s dlhoročnou tradíciou. Pomocou interných dokumentov SNM -- Múzeum Bojnice som spracovala poskytnuté informácie a preformovala ich do tabuľkovej a grafickej formy. Podľa týchto foriem spracovania som zhodnotila konečné výsledky a uskutočnila potrebné závery.
Kľúčové slová:príspevkové organizácie, tržby, počet návštevníkov, ceny vstupného

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene