Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnosť potravín
Autor: Bc. Ivana Ďurinová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť potravín
Abstrakt:ĎURINOVÁ, Ivana: Bezpečnosť potravín (Bakalárska práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra ekonomiky. Školiteľ: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe Ekonomika podniku. SPU v Nitre, 2016. Cieľom mojej práce je zhodnotiť problematiku používania emulgátorov a geneticky modifikovaných organizmov v potravinárskom priemysle a vymedziť základné pojmy súvisiace s touto problematikou. Práca sa zameriava na porovnanie troch základných pojmov bezpečnosť potravín, potravinová bezpečnosť a kvalita potravín, analyzovanie jednotlivých zložiek potravín, akými sú emulgátory, ktoré sú prehľadne usporiadané v tabuľkovej forme. Následne charakterizujeme geneticky modifikované organizmy. Pri riešení tejto problematiky je nevyhnutné uviesť hlavnú úlohu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA a systémy ochrany bezpečnosti potravín RASSF a HACCP .
Kľúčové slová:bezpečnosť potravín, potravinová bezpečnosť, kvalita potravín, emulgátory, geneticky modifikované organizmy, EFSA, RASFF, HACCP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene