Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Podnikateľské subjekty ako aktéri rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
Autor: Ing. Stanislava Pavľáková, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Business Entities as Actors of Development and Competitiveness of Regions
Abstrakt:Economic performance and regional competitiveness are important factors of regional development. Regional competitiveness is mainly characterized by the ability of regions to generate income and to maintain the level of employment in national and international competition. State of the business environment that is formed by natural and legal persons is an important element of regional performance. The main objective of the doctoral thesis is to identify potential factors on the basis of variant approaches. Defined factors should determine the development of regions with an emphasis on the specification of regional disparities and existing barriers to their economic growth and social cohesion. The first, introductory part of thesis is focused on the assessment of the competitiveness of the Slovak Republic in the framework of the Visegrad Group (V4) and Austria using data from Eurostat for the years from 2008 to 2014. Further, using data from regional statistics from Slovak Statistical Office for the years from 2004 to 2011, the assessment of the business environment in the context of their development and competitiveness is processed. Localization of the main sectors in the regions is identified for period 2004-2014. Subsequent parts of the thesis are devoted to assessment of the competitiveness of the Slovak regions in 2014. The one-dimensional approach is presented by the construction of business environment indices. Results of the indices are compared. The first business environment index is focused on sectors excluding agriculture. The second overall index is focused on all sectors. Within a multivariate approach, the regions are assessed on the basis of comparative advantages which are based on the potential development factors. Subsequently, the regions are classified into six clusters. In terms of all the applied methods, the most competitive regions are around the capital and the regions that lie along a southwest axis and along a northeast axis end up at the gateway to the High Tatras. The importance of agriculture in the context of the development and competitiveness of Slovak regions is assessed in a separate chapter. The results confirm that agriculture plays an essential role in the development of rural areas. However, agriculture without an innovative approach does not have a driving force for the growth of competitiveness of regions in the Slovak Republic.
Kľúčové slová:Business Entities, Region, Competitiveness, Development

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene