Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podnikanie mladých v agrosektore
Autor: Ing. Martina Joneková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikanie mladých v agrosektore
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou podnikania mladých v agrosektore, ktorí sa čoraz viac presadzujú v tomto odvetví, keďže snahou štátu je zabezpečovať generačnú obmenu, nakoľko podľa štatistík pracuje v poľnohospodárstve viac ako polovica zamestnancov starších ako 50 rokov. Cieľom práce je analyzovať postavenie mladých farmárov ako podnikateľov, a to prostredníctvom získaných poznatkov z literatúry a štatistických údajov. V prvej časti sú definované základné pojmy, ktoré bezprostredne súvisia s témou práce. Ďalej je tu popísaná aktuálna situácia v slovenskom poľnohospodárstve, ktorá podľa viacerých autorov nie je priaznivá. Druhá časť sa zaoberá vývojom a porovnaním jednotlivých ekonomických ukazovateľov poľnohospodárstva v čase. Súčasťou vlastnej práce je aj podpora zo strany štátu, ktorá je nevyhnutná pre mladých farmárov. Záver vlastnej práce obsahuje SWOT analýzu, ktorej súčasťou sú silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a hrozby podnikania mladých farmárov.
Kľúčové slová:podnikanie, poľnohospodárstvo, mladý farmár

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene