Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Miroslava Hruštinárová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu je identifikovať a popísať faktory ovplyvňujúce ziskovosť konkrétneho podnikateľského subjektu. V práci hodnotíme determinanty ziskovosti podniku Mäspoma, s. r. o.. Bakalárska práca sa člení na päť častí. Prvú časť, súčasný stav riešenej problematiky, tvoria poznatky autorov o ziskovosti, jej ukazovateľoch a faktoroch ovplyvňujúcich ziskovosť podnikov. V druhej časti práce je spracovaný cieľ práce, ktorý sa delí na niekoľko čiastkových cieľov. Tretia časť, ktorá má názov Metodika a metódy skúmania zahŕňa postupy a metódy, pomocou ktorých je možné určiť, rozčleniť a kvantifikovať hlavné faktory ovplyvňujúce ziskovosť vybraného subjektu. Vo vlastnej práci, ktorá tvorí štvrtú časť bakalárskej práce, uvádzame dosiahnuté výsledky spolu s ich interpretáciami. Poslednou, piatou, časťou je záver, ktorý sumarizuje dosiahnuté výsledky a porovná ich s vytýčenými cieľmi. Záver tiež obsahuje odporúčania pre udržanie, prípadne, zlepšenie ziskovosti podniku. Z pozorovania môžeme konštatovať, že spoločnosť Mäspoma v sledovanom období dosahovala zisk aj napriek pôsobeniu rôznych faktorov, či už vonkajších alebo vnútorných. Z výsledkov práce taktiež vypláva, že značný podiel na dosahovaných tržbách podniku mal vývoj nákladov na obstaranie predaného tovaru. Situáciu v podniku môžeme zhodnotiť kladne, no aj napriek tomu by sa mala spoločnosť snažiť naďalej zdokonaľovať.
Kľúčové slová:ziskovosť, analýza, zisk, výnosy, náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene