Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza trhu s vínom v SR
Autor: Ing. Michaela Siváková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza trhu s vínom v SR
Abstrakt:V bakalárskej práci na tému Analýza trhu s vínom v SR budem analyzovať súčasný stav na trhu s komoditou víno. V úvode práce zahŕňa vysvetlenie histórie vína na Slovensku, vo svete a vysvetlenie pojmov spojených s vinohradníctvom a viničom. Druhá časť sa opiera o analýzu svetového trhu, trhu EÚ v oblasti rozlohy vinohradov, výrobe vína a jeho spotrebe. Ďalšia časť sa venuje importu a exportu krajín a zároveň aj Slovenskej republiky. Hlavnou časťou bakalárskej práce bude výskum trhu v Slovenskej republike, porovnanie zahraničných trhov a trhu SR, dovoz a vývoz z jednotlivých krajín obchodujúcich s touto komoditou so Slovenskou republikou. Výsledkom analýzy bude zhluková analýza, kde Slovenská republika bude porovnávaná s najlepšími producentmi a spotrebiteľmi na svete.
Kľúčové slová:vývoz, dovoz, víno, výroba vína, spotreba vína

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene