Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnosť potravín
Autor: Ing. Martin Beránek
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť potravín
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá bezpečnosťou potravín, ktorá je v poslednej dobe čoraz viac diskutovanejšou témou nie len medzi odborníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou. Práca je rozdelená na teoretickú časť a vlastnú prácu. V teoretickej časti je uvedená základná charakteristika bezpečnosti potravín, prístup EÚ k bezpečnosti potravín, najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti potravín. Charakterizuje systém HACCP a zároveň poskytuje stručný náhľad do jeho histórie, pojednáva o jeho význame z hľadiska zaistenia bezpečnosti potravín a súčasne hovorí aj o problémoch pri jeho zavádzaní. Vo vlastnej práci je spracovaná definícia pojmu bezpečnosť potravín. Prezentuje 10 faktov o bezpečnosti potravín podľa WHO, charakterizuje normu ISO 22000. V ďalšej časti podáva pohľad na legislatívu bezpečnosti potravín v EÚ a venuje pozornosť systému RASFF. Vlastná práca prezentuje potravinové kontroly vykonávané na území SR v období rokov 2014 a 2015. Postupne prechádza k popisu významu systému HACCP, jeho aplikácie v podniku a samotný princíp jeho tvorby. V závere vlastnej práce je graficky znázornený všeobecný princíp tvorby HACCP a rozhodovací diagram určovania kritických kontrolných bodov.
Kľúčové slová:Bezpečnosť potravín, Slovenská republika, potraviny, WHO, RASFF, HACCP, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene