Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Monika Feketeová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Zisk je cieľom každej podnikateľskej činnosti a preto hodnotenie faktorov pôsobiacich na výšku zisku má pre podnikateľský subjekt veľký význam. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením faktorov pôsobiacich na zisk vybraného podnikateľského subjektu, zameraného na strojársku výrobu. V práci sú zhodnotené vonkajšie ako aj vnútorné faktory a ich vplyv na výšku zisku konkrétneho podnikateľského subjektu PRO-GE, s.r.o.. Bakalárska práca je rozdelená do piatich hlavných celkov. Prvý celok pozostáva z prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky doma i v zahraničí. Druhý celok tvorí cieľ práce, ktorý je rozdelený na niekoľko parciálnych cieľov. Metodika práce tvorí tretí celok bakalárskej práce, obsahuje základnú charakteristiku podniku, použité metódy skúmania v predkladanej práci, taktiež obsahuje postupy výpočtov, ktoré boli použité v bakalárskej práci. Štvrtý celok pozostáva z vlastnej práce, kde sa nachádzajú výsledky práce a ich zhodnotenie. Piaty celok prestavuje záver, ktorý obsahuje zhrnutie vlastnej práce a možné odporúčania pre podnikateľský subjekt. Z výsledkov práce je možné konštatovať, že podnik v stanovenom období 2013-2015 dosahoval kladný výsledok hospodárenia, preto je možné situáciu podniku hodnotiť ako pozitívnu.
Kľúčové slová:ziskovosť, podnikateľský subjekt, zisk, faktor, výsledok hospodárenia, náklady, výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene