Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podnikanie mladých v agrosektore
Autor: Ing. Jakub Huba
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikanie mladých v agrosektore
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať momentálny stav v súvislosti s podnikaním mladých v agrosektore. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sú vysvetlené hlavné pojmy, ktoré priamo súvisia s touto témou, ktorými sú možnosti podnikania v agrosektore, vymedzenie pojmu mladý farmár a možnosti nenávratnej podpory na podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých farmárov. Praktická časť je sústredená na podnikanie mladých v tejto oblasti, na súčasný vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve a na vyhodnotený dotazníkový výskum, ktorý sa priamo venuje záujmu mladých o podnikanie v agrosektore na Slovensku, aké si myslia, že sú bariéry podnikania v agrosektore na Slovensku, prípadne prečo mladí ľudia nemajú záujem o podnikanie v poľnohospodárstve. Štatistické údaje som čerpal z Eurostatu a z údajov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Kľúčové slová:agrosektor, poľnohospodárstvo, podnikanie, mladý farmár, podpory na zvyšovanie záujmu o prácu v agrosektore

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene