Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Potravinová politika EÚ
Autor: Ing. Michal Krtík
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potravinová politika EÚ
Abstrakt:Predkladaná práca sa zameriava na objasnenie problematiky potravinovej politiky Európskej únie. Diplomová práca je rozdelená na dve časti -- teoretickú a praktickú časť. Obsahom teoretickej časti bolo objasniť danú problematiku prostredníctvom domácej i zahraničnej odbornej literatúry. Okrem vývoja Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa táto časť zaoberala aj hlavnými zásadami a princípmi spoločnej potravinovej politiky a ich identifikáciou na úrovni Spoločenstva. Prvá časť vlastnej práce má za cieľ priblížiť systém fungovania Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá a jeho vývoj v rokoch 2009 - 2014 podľa viacerých charakteristík a zistiť, ktoré charakteristiky a jednotlivé prvky sa najväčšou mierou podieľali na počte oznámení v rámci RASFF. Vývoj prijatých oznámení bol skúmaný na základe ich rozdelenia na pôvodné oznámenia a dodatky k oznámeniam, na základe krajiny z ktorej produkt pochádza, na základe jednotlivých kategórií produktov a podľa typu ohrozenia. Na základe výsledkov analýzy môžeme určiť objekty výskumu, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť v nasledujúcich rokoch. Cieľom druhej časti vlastnej práce bola analýza zameraná na vnímanie chránených označení slovenskými spotrebiteľmi a ich vplyv na nákupné rozhodovanie respondentov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom anonymného dotazníka na náhodnej vzorke 63 respondentov. V závere práce sú obsiahnuté výsledky práce a prieskumu. Na základe dosiahnutých výsledkov práce môžeme konštatovať, že na Slovensku pretrváva nedostatočná informovanosť a propagácia produktov s chráneným označením EÚ.
Kľúčové slová:chránené označenie, politika kvality, politika bezpečnosti potravín, Spoločná poľnohospodárska politika, potravinová politika, spotrebiteľ, nástroje potravinovej politiky, RASFF, dotazníkový prieskum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene