Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Autor: Ing. Katarína Minarovičová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na posúdenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti na Slovensku. Hlavným cieľom je prostredníctvom regresnej analýzy zistiť vývoj ekonomických dôsledkov nezamestnanosti, teda vývoj HDP a výšku rekvalifikácie, do budúcnosti. Čiastkovými cieľmi diplomovej práce je analýza nezamestnanosti v sociálnej štruktúre obyvateľstva podľa vzdelania, veku obyvateľstva a krajov na Slovensku. Práca tiež zahŕňa základné teoretické pojmy súvisiace s nezamestnanosťou a makroekonomické ukazovatele, ktoré na nezamestnanosť na Slovensku pôsobia.
Kľúčové slová:HDP, ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnosti , regresná analýza, nezamestnanosť, trh práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene