Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity
Autor: Ing. Leonarda Šurková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu opatrení agrárnej politiky na trh vybranej agrokomodity v Slovenskej republike, ktorou je mlieko a mliečne výrobky. Predmetom skúmania diplomovej práce bolo vymedziť jednotlivé subjekty spomínaného trhu a opatrenia agrárnej politiky, ktoré ovplyvňujú výsledky ich činnosti. V práci sú definované pojmy súvisiace s problematikou, z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky a trhu vybranej agrokomodity. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmov danej problematiky. V tejto kapitole sú definované pojmy ako Spoločná poľnohospodárska politika a jej vývoj, agrárna politika na Slovensku, nástroje agrárnej politiky, agrárny trh a spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. V druhej kapitole je objasnený cieľ práce, ktorým je zhodnotenie vplyvu opatrení agrárnej politiky na trh mlieka a mliečnych výrobkov. V tretej kapitole je uvedená metodika práce, pracovné postupy, spôsob získavania informácií a ich zdroje, použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov. V štvrtej kapitole sme sa zamerali na aktuálnu situáciu na trhu s mliekom, charakteristiku trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami s ohľadom na jednotlivé subjekty a opatrenia agrárnej politiky, ktoré ich ovplyvňujú ako aj na zhrnutie výsledkov jednotlivých analýz. V závere práce sme zhodnotili dopady vyplývajúce z vplyvu opatrení agrárnej politiky na jednotlivé subjekty trhu.
Kľúčové slová:Spoločná poľnohospodárska politika, opatrenia agrárnej politiky, agrárna politika, trh s mliekom a mliečnymi výrobkami, dopyt a ponuka surového kravského mlieka, dopyt a ponuka mlieka a mliečnych výrobkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene