Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Autor: Ing. Nora Balážová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Abstrakt:S nezamestnanosťou sa stretávame všade. Je to pojem, ktorý reprezentuje nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Ide hlavne o neúmerné zvýšenie pracovnej sily, pre ktorú neexistuje uplatnenie na trhu práce. Práve tu vzniká priestor pre vznik ekonomických a sociálnych problémov, ktoré sa vytvárajú v spoločnosti. Diplomová práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti sa venujeme prehľadu literatúry súčasného stavu riešenej problematiky domácich a zahraničných autorov. V druhej časti sme si stanovili hlavný cieľ diplomovej práce, ako aj čiastkové ciele, ktoré nám dopomohli k dosiahnutiu hlavného cieľa. Tretia časť obsahuje metódy, ktoré sme využívali pri spracovaní. Štvrtá časť je vlastná práca, v ktorej sme sa zamerali na štruktúru a vývoj nezamestnanosti podľa rôznych oblastí. Pomocou regresnej a korelačnej analýzy sme kvantifikovali ekonomické dôsledky nezamestnanosti na Slovensku. V závere diplomovej práce sme komplexne zhodnotili situáciu a stanovili sme odporúčania.
Kľúčové slová:miera nezamestnanosti, ekonomické a sociálne dôsledky, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene