Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Výroba a spotreba bio-potravín
Autor: Ing. Diana Šemeláková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výroba a spotreba bio-potravín
Abstrakt:ČERVENOVÁ, DIANA: Výroba a spotreba bio-potravín [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu: Katedra ekonomiky. Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár Nitra, 2017, počet strán: 46. Bakalárska práca je zameraná na výrobu a spotrebu bio-potravín. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie výroby a spotreby bio-potravín na Slovensku a v zahraničí. Ďalej sa práca zaoberá parciálnymi cieľmi ako ekologické poľnohospodárstvo a jeho rozdiel s konvenčným poľnohospodárstvom, základnými princípmi a rozdielmi medzi týmito systémami, označovaním a certifikáciou bio-potravín a bio-produktov. Pomocou metódy porovnávania sme zistili rastúci trend vo výmere ekologicky obhospodarovanej pôdy na Slovensku aj v zahraničí. Počet výrobcov produkujúcich ekologické produkty z roka na rok stúpa. Spotreba bio-potravín je ovplyvňovaná mnohými faktormi, z ktorých je najhlavnejším cena a kvalita. Zistili sme, že poradie týchto faktorov sa mení v závislosti od toho, či ide o občasného alebo stáleho kupujúceho. V závere našej práce sme sa zamerali na cenový výskum konvenčných potravín a bio-potravín. Ceny bio-potravín sú mnohokrát až 100 % drahšie ako konvenčné potraviny. Spotreba bio-potravín na osobu v rámci našej krajiny, je príliš nízka na to aby sa Slovensko umiestnilo na prvých priečkach v spotrebe bio-potravín vo svete. Napriek tomu sa trh s bio-potravinami na Slovensku rozrástol o ďalšie druhy predaja, prostredníctvom, ktorých si môže konečný spotrebiteľ uspokojiť svoju potrebu po bio-potravinách.
Kľúčové slová:Bio-potraviny, Ekologické poľnohospodárstvo, Konvenčné poľnohospodárstvo, Výroba bio-potravín, Spotreba bio-potravín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene